Варна върху карти на Джакомо Джиролди от първата половина на 15-и век

1.1. Отсечка от „Карта на Черно и Мраморно море“ на Джакомо Джиролди от (около) 1440 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Библиотека „Нюбъри“, Чикаго, Илинойс, САЩ (Newberry Library, Chicago, Illinois, United States).

Джакомо Джиролди (Giacomo Giroldi) е италиански картограф работил във Венеция, активен между 1422 и 1452 г. 

Тук представяме три карти на Джакомо Джиролди от първата половина на 15-и век (от / около 1440 и 1425-1450 г.).

Първата карта е от (около) 1440 г. Тя се съхранява в колекциите на библиотеката „Нюбъри“, Чикаго, Илинойс, САЩ. 

Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, кафяво и зелено мастило.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени zinauarda (нос Мидия), uarna (Варна), mexenbi (Несебър), sisopolli (Созопол), и stagnara (Инеада). Пред Костанца, Мангалия, нос Шабла и нос Калиакра със знак две точки са нанесени опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали, а със знак „+“ – удобните корабни стоянки. 

Топоними по западния бряг на Черно море: groxca (лиман Синое), zinauarda (нос Мидия), costazia (Костанца), pangalla (Мангалия), lassilluzio (нос Шабла), calliacra (нос Калиакра), cauarna (Каварна), crauca (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), gallata (Галата), laniza (Обзор), mauro (Черни нос), lemana (Емона), mexenbi (Несебър), assillo (Поморие), porti (Бургас), stafida (Скеф / Димчево), sisopolli (Созопол), axine (Маслен нос), uerdico (нос Урдовиза), gatopolli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

1.2. Giacomo Giroldi, Chart of the Black Sea and the Sea of Marmara, ca. 1440. Newberry Library, Manuscript map. Ayer MS map 2. 
2.1. Отсечка от „Карта на Черно и Мраморно море“ на Джакомо Джиролди от 1425-1450 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Апостолическа библиотека, Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana).

Втората карта (Карта на Черно и Мраморно море) е част от атлас (Atlas of the Mediterranean, Black Sea and western Europe) с 5 карти върху хартия, с размери 260 х 340 мм. Атласът се съхранява в Апостолическата библиотека във Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana).

Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени uarna (Варна), mesenbi (Несебър), gixopolli (Созопол), и stagnara (Инеада). Пред Костанца, Мангалия и нос Шабла със знак две точки са нанесени опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали, а в широкия Бургаски залив със знак „+“ – удобните корабни стоянки. Срещу Созопол, с червено мастило, са нанесени два острова.

Топоними по западния бряг на Черно море: groxco (лиман Синое), zinauarda (нос Мидия), costsnza (Костанца), pangala (Мангалия), laxilutico (нос Шабла), calliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), catrici (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), galata (Галата), lanica (Обзор), lemano (Емона), poro (Бургас), mesenbi (Несебър), laxila (Поморие), scafida (Скеф / Димчево), gixopolli (Созопол), axine (Маслен нос), uerdico (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

2.2. Giacomo Giroldi, Chart of the Black Sea and Marmara Sea, 1425-1450. Biblioteca Apostolica Vaticana, Manuscript – Ross. 676 (Francesco De Rossi).
3.1. Отсечка от „Карта на Източното Средиземноморие и Черно море“ на Джакомо Джиролди от 1425-1450 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Апостолическа библиотека, Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana).

Третата карта (Карта на Източното Средиземноморие и Черно море) е част от атлас (Atlas of the Mediterranean, Black Sea and western Europe) от 1425-1450 г. Той съдържа 3 карти върху пергамент, с размери 390 x 440 мм. Атласът се съхранява в Апостолическата библиотека във Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana).

Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, кафяво и зелено мастило.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени calliacra (нос Калиакра), uarna (Варна), mexenber (Несебър), gissopoli (Созопол), и stagnara (Инеада). Пред Костанца, Мангалия, нос Шабла и Каварна със знак две точки са нанесени опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали, а в широкия Бургаски залив със знак „+“ – удобните корабни стоянки. Срещу Созопол, с червено мастило, са нанесени два острова.

Топоними по западния бряг на Черно море: groxea (лиман Синое), çinauarda (нос Мидия), gostança (Костанца), pangalla (Мангалия), lasullutico (нос Шабла), calliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), catrici (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), gallata (Галата), lanica (Обзор), lemano (Емона), mexenber (Несебър), poro (Бургас), laxilla (Поморие), scaffida (Скеф / Димчево), gissopoli (Созопол), assine (Маслен нос), uerdico (нос Урдовиза), gatoppolli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

3.2. Giacomo Giroldi, Chart of the eastern Mediterranean and Balck Sea, 1425-1450. Biblioteca Apostolica Vaticana, Manuscript – Vat. lat. 9015.

* Апостолическата библиотека във Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana) е една от малкото обществени библиотеки в света, която представя онлайн (online) съхраняваните в нейните колекции карти с водни знаци.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според