Проектът на Морски пространствен план е окончателно приет

Черно море, снимка: .net

Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) прие окончателния проект на Морски пространствен план на Република България с времеви хоризонт до 2035 г.

Това е една от последните стъпки от процеса по разработване и съгласуване на първия по рода си национален стратегически документ, разглеждащ морската акватория на страната, информират от НЕСУТРП.

Предстои внасянето му за одобрение в Министерски съвет.

Интегрираната политика за морско пространствено планиране е възприета от страните на Европейския съюз като инструмент за устойчивото развитие, като нормативно е разписана през 2014 година в Директива за морско пространствено планиране 89/2014. Тя е транспонирана в българското законодателство чрез изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има основна координираща роля в изработването на стратегията за насърчаване на устойчивия растеж на морската икономика при оптимално използване и възстановяване на морските ресурси.

Приемането на Морски пространствени планове е задължително за всички страни от Европейския съюз с излаз на море.

С одобрението на Морския пространствен план от НЕСУТРП и предходното му съгласуване от Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството България прави категорична заявка за присъединяване към държавите, спазили своето задължение по директивата.

Приемането и изпълнението на Морския пространствен план на Република България представлява крачка в посока към по-устойчиво използване на Черно море и по-ефективното му опазване.

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за