ЕС очаква нулеви емисии в рибарството и аквакултурите до 2050 година

Европейската комисия представи пакет от мерки за подобряване устойчивостта на сектор „Рибарство и аквакултури“ в съюза. Ключов елемент е енергийният преход на сектора към по-чисти енергийни източници.

Настоящата зависимост на сектора от изкопаеми горива е не само неустойчива от екологична гледна точка, но също така го прави уязвим към увеличенията на цените на енергията. 

Когато цените на горивата се повишиха през 2021 г. и 2022 г., много кораби останаха в пристанищата и секторът се нуждаеше от финансова подкрепа, тъй като голяма част от риболовният флот на ЕС не беше в състояние да покрие оперативните разходи, цитират изводите на ЕК от „Националната рибарска мрежа“. 

С пакета от мерки Комисията предлага да се намали зависимостта от изкопаемите горива и рибарството да стане климатично неутрално до 2050 г. Предлагат се мерки за ускоряване на енергийния преход, чрез подобряване на горивната ефективност и преминаване към възобновяеми, нисковъглеродни енергийни източници.

Европа очаква да се обединят всички заинтересовани страни, включително в рибарството, аквакултурите, корабостроенето, пристанищата, енергетиката, неправителствени организации, национални и регионални органи, за колективно справяне с предизвикателствата на енергийния преход на сектора.

Комисията също така ще работи за премахване на пропуските в трансфера на технологии от научните изследвания и иновациите към тяхното практическо приложение.

Последни новини

Последни новини