Варна върху карта на Плачидо Калойро е Олива от 1617 година

Отсечка от картата на Плачидо Калойро е Олива от 1617 г. със западния бряг на Черно море и Варна (barna). Частно притежание. 

Картата е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 36,25 x 24,75 инча*. Частно притежание. Картата е продадена от аукционната къща Кристис (Christie’s), Лондон през октомври 2020 г. Преди това собственост на Бари Лорънс Рудерман, Ла Йола, Калифорния, САЩ (Barry Lawrence Ruderman Antique Maps).

Картата е украсена с рамка от флорални мотиви, с 9 рози на ветровете с 8 лъча (румби), с рисунки на ветроходи в Атлантическия океан, над които се вее знамето на Генуа – белият кръст на Свети Георги върху червен фон. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, зелено и жълто мастило. В Близкия изток е представена рисунка на хълма Голгота с три кръста.

Върху територията на България надпис с черно мастило GRECIA, рисунка на крепост върху зелен хълм, над която се вее знаме със златен полумесец върху червен фон, сигурен знак за принадлежност на територията към Османската империя. Под крепостта – рисунка на планина с 5 върха (Стара планина?).    

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiasca (нос Калиакра), barna (Варна) и sisopoli (Созопол). 

Топоними по западния бряг на Черно море: costansa (Костанца), pangalai (Мангалия), laxinixio (нос Шабла), gauarna (Каварна), taiasca (нос Калиакра), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), galato (Галата), mauro (Черни нос), clamia (Обзор), cdelemano (Емона), misenbria (Несебър), sisopol (Созопол), asine (Маслен нос), gastopol (Ахтопол), stapara (Инеада).

Placido Caloiro e Oliva, Chart of the Mediterranean and Black Sea, 1617. Unknown private.

* https://www.maritime.bg/91156/ (Варна върху карта на Плачидо Калойро е Олива от 1621-1665 година).

Последни новини

Последни новини