Общи проекти свързват Речната гимназия в Русе и училище в Гюргево

Ръководството на русенската Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) посети Технически колеж „Вицеадмирал Йоан Баланеску“ – Гюргево.

„Необходимо е да видим къде си приличаме и в какво се различаваме. Важно е да помислим за възможностите за обмяна на добри практики помежду си“, каза директорът на ПГРКК Ивелина Георгиева.

Според експерти от Областната администрация – Русе е възможно да се развият общи проекти между двете гимназии, като техният фокус да бъде насочен върху провеждането на съвместни семинари за ученици и учители от двете училища с акцент върху практическите занятия.

„Заедно трябва да мислим за подготовката на съвместните екипажи за речните и морски кораби. Сигурни сме, че тази първа стъпка ще доведе до реални резултати“, допълват от Областната управа в крайдунавския град. 

В края на миналата година в ПГРКК бе открит кабинет, оборудван с учебно-тренировъчен модел на палубни корабни устройства за обучение на учениците от три специалности, свързани в речното корабоводене, специфичните машини и механизми, както и електрообзавеждането на съответните съдове.

В момента в училището се обучават общо 240 ученици в 11 паралелки от 8 до 12 клас. От тях 53-ма са в дуална форма на обучение. Тази година за първи път бе осъществен и прием в специалност „Локомотиви и вагони“, където се обучават 14 ученици в дуална форма.

Гюргевската гимназия провежда и вечерно обучение. В училището учат повече от 800 ученици.

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.