Варна върху карта на Хуан (Джовани) Веспучи от 1520 година

Отсечка от картата на Хуан (Джовани) Веспучи от 1520 г. със западния бряг на Черно море и Варна (barima). Генерален архив на Индиите, Севиля (Archivo General de Indias, Sevilla)*.

Хуан (Джовани) Веспучи (Juan Vespucci / Giovanni Vespucci) е италиански мореплавател и картограф, роден около 1486 г. във Флоренция, работил за Испания в Севилската търговска камара, племенник на Америго Веспучи (Amerigo Vespucci), изследователя на Южна Америка и Западните Индии.

Картата е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 890 x 670 мм. Тя се съхранява в колекциите на Генералният архив на Индиите в Севиля (Archivo General de Indias, Sevilla). 

Картата е украсена с 12 рози на ветровете с 8 лъча (румби) и 2 скали за разстоянията. Под една от скалите – подпис на автора и дата 1520 г. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, зелено и кафяво мастило. 

Върху територията на България е нанесена рисунка на крепост върху зелен хълм с 5 островърхи кули, най-високата от които увенчана с християнски кръст.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barima). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени barima (Варна), mexcabra (Несебър) и sagaira (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: barima (Варна), mauro (Черни нос), laguza (Обзор), cdelemano (Емона), mexcabra (Несебър), santafida (Скеф / Димчево), sysopoli (Созопол), barduizo (нос Урдовиза), gatopoly (Ахтопол), sagaira (Инеада).

Juan Vespucci (Giovanni Vespucci), Chart of the Mediterranean, Black Sea and Western Europe. 1520, Archivo General de Indias, Sevilla. Call Number: ES.41091.AGI//MP-EUROPA_AFRICA,125.

* Не открихме цифрово копие на картата с висока резолюция. Тук представената отсечка от картата е на Анабеле Кризнар, научен сътрудник от факултета по изящни изкуства на университета в Севиля, Испания (Anabelle Kriznar, Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla, Spain), за която ѝ благодаря.

Последни новини

Последни новини