Приеха Магна харта на моряците от Филипините

Република Филипини приема специален закон, който има за цел да защити правата и интересите на моряците от страната, като гарантира, че те имат „пълна защита“ преди, по време и след наемане на работа, особено в случаи на морски инциденти, епидемии или пандемии или други природни или причинени от човека кризи.

Камарата на представителите одобри с огромно мнозинство законопроекта, озаглавен „Магна харта на филипинските моряци“, който цели и подобряване на обучението на морските лица.

„Нашите моряци са нашите невъзпяти герои. Почти 400 000 от тях са на борда на търговски кораби по целия свят във всеки един момент. Те са не само източник на доходи за страната чрез техните парични преводи, но и източник на гордост“, каза говорителят на камарата Фердинанд Мартин Г. Ромуалдес.

Законопроектът трябва да гарантира правата на филипински моряци, „които са наети или ангажирани или работят в каквото и да е качество на борда на кораби, регистрирани в чужбина, и кораби, регистрирани във Филипините“.

Според документа филипинските моряци имат право на „безопасно и сигурно работно място, което отговаря на стандартите за безопасност“, „справедливи условия на работа“, „достойни условия на труд и живот на борда на кораба“, „здравеопазване, социални мерки, медицински грижи“, „самоорганизация“, „достъп до информация за семейството на моряка“, „недопускане на дискриминация“, „образователен напредък и обучение“, „безплатно процесуално представителство“, „подходящ механизъм за оплаквания“, „достъп до комуникация“, „справедливо отношение в случай на морско произшествие“ и други.

Законопроектът също така изброява задълженията и отговорностите на моряците, както и на собствениците на кораби и агенциите за подбор на морски кадри.

Той също така изисква стандартните трудови договори, сключвани с филипински моряци, да бъдат одобрявани от Отдела за работниците мигранти (DMW), за да се гарантира, че условията на договора се придържат към или защитават правата на моряците, както е посочено в мярката.

Хартата предвижда множество мерки за определяне на механизма за защита на моряците в случаи на епидемии, пандемии, морски инциденти и други кризи, както и разглежда случаите, в които моряците имат право на обезщетение.

Ако са засегнати от пандемия или епидемия, на филипинските моряците трябва да бъдат осигурени „медицински грижи, пансион и настаняване за периоди, прекарани от моряк в карантина или самоизолация“, както и на „хоспитализация и медицинско лечение, когато морякът е болен или заразен – докато бъде обявен за напълно възстановен“.

„Морските лица имат право на адекватно обезщетение в случай на нараняване, временна загуба на трудоспособност или безработица, произтичащи от загуба или потъване на кораб“, гласи законопроектът.

Администрацията в страната вече има мандат да създаде съоръжения или центрове за социални грижи за моряци в големи пристанища, в които се извършват смени в корабни екипажи.

„Следва да бъде осигурено обслужване на едно гише за моряци, осигуряващо достъп до услуги на правителствени агенции, които обработват или издават различни видове документи и свидетелства“, според законопроекта.

На Отдела за работниците мигранти вече ще бъде вменено правото за „провеждане на инспекции на борда на кораби, за да се гарантира спазването на стандартите на работа и живот на моряците“.

„Корабособственикът или капитанът гарантира съответствието на кораба с този закон и неговите правила и разпоредби за прилагане, носят основна отговорност за всяко нарушение на тези правила“, завършва законопроектът.

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и