EК одобри изменение на ПМДР за компенсации от последиците от войната срещу Украйна в рибарския сектор

България получи официално одобрение от Европейската комисия на изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), с включените в него четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна.

Промяната бе разгледана и приета с кратка процедура за по-малко от месец.С цел да бъде дадена възможност на операторите в сектор „Рибарство“ да се възползват, възможно най-бързо, от финансовия ресурс, Управляващият орган на Програмата стартира предварително приемите на заявления.

С одобреното изменение се позволява безвъзмездната финансова помощ, в размер на 13,19 млн. лв., да достигне до бенефициентите.

Те могат да кандидатстват за компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка.

Припомняме, че приемът на проектни предложения за временно преустановяване на риболовна дейност стартира в края на месец декември 2022 г. и ще приключи на 30 март 2023 г.

Приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и