Изменини са изискванията за безопасност и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите, плаващи под български флаг

От началото на март влезе в сила осъвременена версия на Разпореждане 95 на Изпълнителния директор на ИАМА относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите под българско знаме.

Въвежда се задължение всеки кораб да има изготвен от корабопритежателя, но уникален за кораба „Корабен план за поддръжка и проверка на спасителните и противопожарни средства“, описващ необходимите поддръжки на противопожарното и спасително оборудване на съответния кораб, съгласно инструкциите на производителя, международното и националното законодателство. За всяка проверка или поддръжка, освен конкретните процедури „Корабният план за поддръжка и проверка на спасителните и противопожарни средства“, трябва да постановява, както времевия интервал на повторяемост, така и кой ги изпълнява.

Дават се изискванията към оторизираните доставчици на услуги за поддръжка на противопожарното и спасително оборудване на корабите и условията за оторизирането им за извършване на такава дейност.

В приложение 1 са дадени Минимални изисквания за проверки и поддръжка на спасителните средства, както и кои части от СОЛАС и кои резолюции и циркуляри на ИМО ги изискват.

В приложение 2 са дадени Минимални изисквания за проверки и поддръжка на противопожарните средства, както и кои  части от СОЛАС и кои резолюции и циркуляри на ИМО ги изискват.

В приложение 3 е даден образец на разрешение на оторизиран доставчик на услуги да проверява и поддържа противопожарното и спасително оборудване на корабите. Основно различие от предходното, е наличието на приложение към разрешението.

Новите разрешения и правила за издаването им вече се прилагат.     

Разпореждане № 95 от 01.03.2023 г.

R95_0

Приложение 1

Приложение-1-Минимални-изисквания-за-проверки-и-поддръжка-на-спасителните…дства_0

Приложение 2

Приложение-2-Минимални-изисквания-за-проверки-и-поддръжка-на-противопожарните-средства_0

Приложение 3

Приложение-3-Разрешение-на-оторизиран-доставчик-на-услуги-1_0

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и