Балчик върху карта на Франческо Гисолфи от 1560 година

Отсечка от картата на Франческо Гисолфи от 1560 г. със западното крайбрежие на Черно море и Балчик (carcona). Национална библиотека на Франция, Париж.

Франческо Гисолфи (Francesco Ghisolfi, fl. 1533-1560) е италиански картограф от Генуа (активен между 1533 и 1560 г.), майстор на глобуси, атласи и морски карти.

Картата е част от атлас с 10 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 385 x 240 мм. Атласът се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. 

Картата е украсена с една роза на ветровете с 32 лъча (румби). Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило. Изгледи на крепости представят принадлежността на териториите – християнски или мюсюлмански. Върху територията на България (BVRGARIA) е представен изглед на крепост с три островърхи кули. От планината (Рила) извира река (Марица), която преминава през andrinopolli (Одрин) и се влива в Бяло море. 

В залива на Балчик (carcona) с червено мастило е представен несъществуващ остров. В залива на Бургас са представени два острова, а със знак „+“ удобните корабни стоянки. 

Върху картата с черно мастило е нанесен и Балчик (carcona). С това име селището се среща за първи и последен път. 

По западния бряг на Черно море с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, са нанесени: proslauiza (остров Китук), caliacra (Калиакра), galato (Галата), acuilla (Поморие) и sisopolli (Созопол).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiza (остров Китук), grosea (лиман Синое), costanza (Костанца), pangala (Мангалия), losilusico (нос Шабла), caliacra (Калиакра), gauena (Каварна), carcona (Балчик), capri (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rusico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), galato (Галата), mauro (Черни нос), uiza (Обзор), cdilimano (Емона), misenbria (Несебър), acuilla (Поморие), laquito (неопределено), poro (Бургас), scafida (Скеф / Димчево), sisopolli (Созопол), zesini (Маслен нос), uardizo (нос Урдовиза), stagnaira (Инеада). 

Francesco Ghisolfi, Chart of the Black Sea, 1560. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE FF-14411 (RES). 

https://www.maritime.bg/88870/ (Варна върху карта на Франческо Гисолфи от 1550-1599 година).

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и