По 0,60 лв. дивидент от неразпределената печалба за акционерите в КРЗ Одесос


По 60 ст. дивидент на акция ще получат всички собственици на капитал в КРЗ “Одесос”. Това е решило общото събрание на дружеството. Под формата на дивиденти ще се разпределят 351 985,20 лв.

След като е решено загубата за миналата година да се покрие от неразпределената печалба, общото събрание е преценило, че част от нея ще се използва и за дивидент. Загубата за 2011 г. е 2,07 млн. лв., а само за първото тримесечие на 2012 г. е нови 591 хил. лв.

Неразпределената печалба към 31 декември 2011 г. е за 42,88 млн. лв., или по 73 лв. на акция. Началната дата, на която ще започне изплащането на дивидента, е 23 август, а то ще приключи в тримесечен срок от датата на събранието.

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „КРЗ Одесос“ АД, 14 дни след датата на общото събрание.

Общото събрание е подновило за още пет години мандата на членовете на СД – Димитър Тодоров, Златко Бакалов, Димитър Желев, Стоян Александров, „Българска корабна компания“ ЕАД и Венцеслав Евстатиев. За нов член с петгодишен мандат е бил избран Калин Панев. Всички те обаче ще останат без възнаграждение, след като ОС е преподновило решението си отпреди две години такова да не се изплаща.

Основен акционер в КРЗ „Одесос“ с 292 502 акции е „КРЗ – инвест“ АД, следвано от УПФ „Съгласие“ с 41 010 акции, УПФ ЦКБ-Сила с 40 941 акции и ППФ „Съгласие“ с 34 011 акции. Общо издадените от компанията книжа са 586 642.  / Народно дело

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Възстановяват отбивни съоръжения в два пристанищни терминала във Варна

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) планира възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в два пристанищни терминала във Варна, става