Варна върху карта на Али Макар Рейс от 1567 година

Отсечка от картата на Али Макар Рейс от 1567 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна. Музейна библиотека на двореца Топкапъ, Истанбул, Турция.

Али Макар Рейс (Ali Macar Reis) е османски мореплавател и картограф от 16-и век, пират в Средиземно море под закрилата на Османската империя.

Картата на Черно море е включена в атласа на Али Макар Рейс (Ali Macar Reis Atlası) от 1567 г.* Той съдържа 6 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа, и има размери 420 х 290 мм. Атласът се съхранява в колекциите на музейната библиотека на двореца Топкапъ, Истанбул (Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi).

Картата на Черно море е с високо качество и изключително красива**. Крайбрежната линия на Черно море е нанесена с черна и синя линия. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило. Имената на градовете са изписани с черно мастило. Важните градове и крепости са представени с цветни рисунки. В Бургаския залив с червено мастило са нанесени два острова. Срещу нос Шабла със знак „+“ са нанесени опасните за корабоплаването плитчини и подводен риф.

Върху картата е нанесена и Варна. Със златна боя е нанесена Река Девня, съединяваща Девненското (Варненското) езеро с морето.  

Ali Macar Reis, Chart of the Black Sea, 1567. Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi, Call Number: Hazine 644.

* За основа на атласа на Али Макар Рейс от 1567 г. са послужили две карти – картата на Ahmad al-Tanjī el-Kâtibî от 1413 г., съхранявана в двореца Топкапъ (Topkapı Sarayı Müzesi), и картата на Ibrāhīm al-Mursī от 1460 г., съхранявана във Военноморския музей в Истанбул (İstanbul Deniz Müzesi).

** https://www.maritime.bg/90710/ (Варна върху анонимна османска карта на Черно море от 1550 – 1560 година).

Последни новини

Последни новини