Подводният риф при нос Шабла върху карта на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 1794 година

Отсечка от картата на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 1794 г. с част от западното крайбрежие на Черно море и подводният риф при нос Шабла (Shabler Zeghi). Национална библиотека на Франция, Париж.

Робърт Лори и Джеймс Уитъл (Robert Laurie, 1755-1836, James Whittle, 1757-1818) са издатели на карти и атласи в Лондон, Англия, активни в края на 18-и и началото на 19-и век.

Картата на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 12 май 1794 г.* е с размери 59 x 84 (62 x 87) см. Тук представеното копие се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. 

Върху картата е нанесен и опасния за корабоплаването подводен риф при нос Шабла (Shabler Zeghi, Rocky Bank, Rock under water / Шаблер Зеги, Скалист бряг, Скала под водата). 

Върху картата е нанесен и дервишкият манастир** (Greek Convent) на нос Калиакра (Chelogra-bouroun, High Cape). Пред носа със знак „+“ е означено мястото на морската битка при нос Калиакра на 11 август 1791 г. между руската и османска флоти по време на Руско-турската война от 1787-1792 г. 

В заливите на нос Калиакра (Chelogra-bouroun), Балчик (Balteluk or Baltshik), Варна (Gulf of Varna) и нос Галата (Galzha) със знак котва са нанесени удобните корабни стоянки.  

Laurie & Whittle, A new draft of the Black Sea with the Sea of Azof and the Sea of Marmora: composed chiefly from the Russian Surveys, 1794. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 99 P 24.

* https://www.maritime.bg/87622/ (Нос Шабла върху карта на Робърт Сейър от 1788 година).

** За дервишкия манастир на нос Калиакра френският пътешественик Франсоа дьо Пави, Сеньор дьо Фуркево (François de Beccarie de Pavie, baron de Fourquevaux, 1563-1611) пише през 1585 г. в своите пътни бележки: „Напускайки Балчик, след като изминахме около осемнадесет мили, има един планински нос, на чийто връх има различни развалини, които свидетелстват, че в миналото е имало някакъв голям град. Сега там има манастир, където пребивават около 200 такива дервиши, турски духовници, облечени изцяло в бяло, с овчи кожи на раменете, които раздават милостиня на всички идващи там, християни или други“. (Френски пътеписи за Балканите XV – XVIII в. Съставила и редактирала Бистра А. Цветкова. Издателство „Наука и изкуство“, София, 1975, с. 180; Sergiu Iosipescu. La mer Noire et les routes du commerce européen aux XVIe-XVIIe siècles. Étude de cas: le port et le château fort de Qaraharman. // Études Balkaniques, 2015 / 1 (№ 21), p. 247).

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за