Обява от УС на СНЦ „Съюз на моряците ветерани от БМФ“

О Б Я В А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА МОРЯЦИТЕ ВЕТЕРАНИ „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ гр.ВАРНА“

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26 ОТ УСТАВА НА СЪЩОТО, ОБЯВЯВА ЧЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

НА 25 АПРИЛ 2023 г. ОТ 10 00 ЧАСА В КЛУБА НА УЛ.ПАНАГЮРИЩЕ № 17 – гр.ВАРНА.

  1. Дневен ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1.1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението;

1.2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия;

1.3. Приемане проектобюджета за 2023 година;

1.4. Приемане на решение за промени в Устава на Сдружението;

1.5. Избор на Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия;

1.6. Обсъждане и утвърждаване размера на месечното възнаграждение на Председателя и другите изборни длъжности, както и въпроси свързани със стимулиране или санкциониране на длъжностни лица в Съюза.

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за