Очаква се официално одобрение на инициативата FuelEU за морската индустрия

С повече възобновяеми и нисковъглеродни горива ще се намали въглеродният отпечатък на морския сектор в ЕС след предварително политическо споразумение между Съвета и Европейския парламент.

Основната цел на инициативата FuelEU – сектор „Морско пространство“, като ключова част от пакета на ЕС „Подготвени за цел 55“, е да се увеличат търсенето и последователното използване на възобновяеми и нисковъглеродни горива и да се намалят емисиите на парникови газове от морския сектор, и едновременно с това да се гарантира дейността на морската индустрия и да се избегнат нарушения на вътрешния пазар.

Целта на предложението е морският транспорт да следва курса на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. и да играе основна роля в изпълнението на европейското законодателство за климата.

Текстът на предварителното споразумение запазва централните аспекти на предложението на Комисията. Съзаконодателите внесоха някои изменения.

Въвеждат се ограничени във времето изключения за специалното третиране на най-отдалечените региони, малките острови и районите, силно зависими в икономическо отношение от своята свързаност.

Въвеждат се понижаващи коефициенти за кораби с ледоови клас и за кораби, плаващи в ледови условия.

Повишават се целите за намаляване на интензитета на емисиите на парникови газове на енергията, използвана на борда на корабите от 1 януари 2035 г., и се въвеждат мерки за насърчаване на използването на т.нар. възобновяеми горива от небиологичен произход.

Променят се изискванията за брегово електрозахранване и разпоредбите, свързани с технологиите с нулеви емисии, въз основа на базисния принцип, че системата трябва да е в съответствие с Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива.

От процеса на сертифициране на горивата се изключват изкопаемите горива и същевременно се усъвършенстват разпоредбите, позволяващи затвърждаването на процеса в бъдеще.

Изменят се разпоредбите за приходите, получени от санкции по FuelEU, и за тяхното заделяне за проекти в подкрепа на декарбонизацията на морския сектор чрез един по-солиден механизъм за прозрачност.

Доуточняват се задълженията на Комисията за мониторинг на прилагането на регламента в съответната клауза за докладите и прегледите.

Предварителното политическо споразумение трябва оттук нататък да получи официалното одобрение на двамата съзаконодатели.

В Съвета шведското председателство възнамерява да представи текста възможно най-скоро на представителите на държавите членки (Корепер), за да бъде той официално приет на някое от следващите заседания на Съвета.

Инициативата FuelEU – сектор „Морско пространство“, е част от пакета „Подготвени за цел 55“. Пакетът, който беше представен от Европейската комисия на 14 юли 2021 г., има за цел да позволи на Европейския съюз да намали нетните си емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност през 2050 г.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Опасна е консумацията на миди с неясен произход, предупреждават експерти

Опасна е консумацията на миди с неясен произход. Това алармират в сигнал до институциите експерти от бранша за култивиране на миди по българското крайбрежие. Диви черни миди,

Украйна има „план Б“ за износа на зърно през пристанища на Черно море

Украйна е готова с "План Б" за продължаване на зърнения коридор в Черно море и без подкрепата на Русия. Това заяви министърът на земеделието на страната Микола Солски, цитиран