Варна върху картa на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1598 година

Отсечка от картата на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1598 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (Varna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Винченцо ди Деметрио Волчо (Vincenzo di Demetrio Volcio) е далматински картограф от Рагуза (Ragusa / Дубровник), работил в Неапол. Активен между 1592 и 1607 г. Умира след 1607 г.  

Картата на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1598 г.* е върху пергамент, фино обработена овча кожа, и има размери 840 x 500 мм. Тя се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж.

Върху картата с латински надписи са нанесен посоките: Oriens, Occidens, Septentrio, Meridies (изток, запад, север, юг). 

Картата е украсена с 9 рози на ветровете с 8 лъча (румби), с мрежа от курсови линии (локсодроми), нанесени с червено, зелено и кафяво мастило, и с две скали за разстоянията. Принадлежността на териториите е отбелязана с надписи с главни букви – CVMANIA, CIRCASIA, GRECIA, AMASIA. България е пропусната.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и varna (Варна). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiaseo (нос Калиакра), varna (Варна), misenbria (Несебър) и stachnai (Инеада).

Пред нас Шабла (loxiluzo) със знак „+“ е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф. В Бургаския залив с червено мастило са нанесени два острова – Кешиш адасъ (Света Анастасия) и Мегало Ниси (Свети Йоан / Свети Иван). 

Топоними по западния бряг на Черно море: groseaflu (лиман Синое), zaravald (нос Мидия), costanza (Кюстенджа), pangalai (Мангалия), loxiluzo (нос Шабла), taiaseo (нос Калиакра), carbono (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), varna (Варна), rossia (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), misenbria (Несебър), sisopoli (Созопол), uerdisso (нос Урдовиза), gastopoli (Ахтопол), stachnai (Инеада).

Vincenzo di Demetrio Volcio, Chart of the Mediterranean and Black Sea, 1598. Bibliothèque nationale de France, Call Number: GE C-5095 (RES).

* https://www.maritime.bg/86559/ (Остров Света Анастасия върху карта на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1592 година);

https://www.maritime.bg/90689/ (Варна върху карти на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1593 година).

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В