Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и акумулативни процеси в съседните участъци, както и за предотвратяване на застойни зони и влошаване на параметрите на качеството на водата.

Снимка: Maritime.bg

За липсата на подробни хидроложки проучвания съобщи Дневник, позовавайки се на кореспонденция, разменена между ръководителя на проекта за градежа на фишпорта, Центъра по хидро- и аеродинамика и Института по океанология при БАН.

Двете научни институции са били преки изпълнители на проектирането, възложено от Община Варна.

Още в хода на строителството – на 13 май 2020 г., ръководителят на проекта за строителство пише до двете институции:

„Уведомявам Ви, че по време на авторския надзор при изграждането на пристанищните хидротехнически съоръжения са констатирани изменения на водната линия на прилежащия плаж и на профила на подводния брегови склон западно от пристанището.“ По този повод той моли за „становище относно посочените изменения на прилежащия плаж и опасността от затлачване на входа на пристанището.

От ИО и ЦХА отговарят:

„При извършените през 2017 г. проучвания във фазата на проектиране на пристанището са формулирани препоръки за допълнителни изследвания за по-детайлна и надеждна оценка на ефекта на новоизградените съоръжения върху наносния транспорт, ерозионните и акумулативни процеси в съседните участъци, както и за предотвратяване на застойни зони и влошаване на параметрите на качеството на водата“

По нататък в отговора от двете институции припомнят, че такива дългосрочни изследвания не са били възможни „поради кратките срокове и ограничените ресурси за проектиране“.

Maritime.bg припомня, че пристанището бе блокиранo от наноси година след строителството му. В момента тече изземване наноси, блокиращи подхода към рибарско пристанище „Карантината“.

По темата

Община Варна привежда в експлоатационна годност рибарско пристанище „Карантината“

Община Варна планира да приведе в експлоатационна годност рибарско пристанище „Карантината“ във варненския квартал „Аспарухово“, става ясно от обявено инвестиционно

Карантината. Или как пристанище за над 13 милиона лева „отслабна“ със 73 кейови места

За морската столица на България стана естествено пристанищата да се превръщат в атракционни зони и зони за разходки. Като „любимо място за разходки на варненци“ описа преди

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В