Варна върху карта на Анджелино Дулсерт от 1339-1350 година

Отсечка от картата на Анджелино Дулсерт от 1339-1350 г. със западния бряг на Черно море и Варна (varna). Британска библиотека, Лондон (British Library).

Картата (Карта на Средиземноморието, Черно море и Западна Европа) е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 112 x 59 см. Тя се съхранява в колекциите на Британската библиотека в Лондон (British Library). Картата е недатирана и неподписана но се смята, че е работа на Анджелино Дулсерт / Далорто (Angelino Dulcert / Dalorto), италиански картограф от 14-и век, емигрирал от Лигурия на остров Майорка и работещ в Палма де Майорка*.

Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено и зелено мастило. Над Константинопол и Пера се веят знамената на Византийската империя (династията на Палеолозите), и на Генуа – с червения кръст на Свети Георги върху бял фон. Над крепостта Вичина, на остров Пъкуюл луй Соаре, се вее знамето на Златната орда – тамга с червена татарска везна върху бял фон**. 

На картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (varna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени varna (Варна) и mesenber (Несебър). 

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanza (Костанца), pangalla (Мангалия), lasilucicho (нос Шабла), caiacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), catrici (резиденция „Евксиноград“), varna (Варна), gallata (Галата), viza (Обзор), cauodelemano (Емона), mesenber (Несебър), lasillo (Поморие), scafidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdizo (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnayra (Инеада).

Angelino Dulcert, Chart of the Mediterranean, Black Sea and Western Europe, 1339-1350. British Library,  Call Number: Add. 25691.

* Ramon J. Puchades. Les cartes portolanes: la representació medieval d’una mar solcada. Lunwerg Editores, Barcelona, 2007, p. 491.

** И. К. Фоменко. Образ мира на старинных портоланах: Причерноморье конец XIII–XVII в. Издание второе. Москва, Издательство „Индрик“, 2011, с. 363.

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за