Варна върху две анонимни италиански карти от 14-и век

1.1. Отсечка от анонимната италианска карта от 1330-1360 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Бари Лорънс Рудерман, Ла Йола, Калифорния, САЩ.

Тук представената карта е от колекцията на Бари Лорънс Рудерман (Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States)*. Картата е върху пергамент, фино обработена овча кожа.

Мрежата от курсови линии (локсодроми) са нанесени с червено, черно и зелено мастило. На територията на България са нанесени рисунки на две крепости – Filipopoli, над която се вее знаме със синя звезда, и Zagora, над която се вее червено знаме. Над Константинопол и Пера се веят знамената на Византийската империя и на Генуа – червеният кръст на Свети Георги върху бял фон.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caglacara (нос Калиакра), uarna (Варна), mesenbria (Несебър) и stagnara (Инеада). 

Топоними по западния бряг на Черно море: zinauarna (нос Мидия), costanza (Костанца), pangalia (Мангалия), laxeluzo (нос Шабла), caglacara (нос Калиакра), cauarna (Каварна), castri (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), ross (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), calato (Галата), mauro (Черни нос), lemano (Емона),  mesenbria (Несебър), stagnara (Инеада).

1.2. Anonymous (Italy), 1330-1360. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States.
2.1. Отсечка от анонимната италианска карта от 1320-1350 г. със западния бряг на Черно море и Варна (barna). Библиотеката на Конгреса, Вашингтон (Library of Congress, Washington).

Втората карта се съхранява в колекциите на библиотеката на Конгреса, Вашингтон (Library of Congress, Washington)*. Тя е върху пергамент с размери 43 х 59 см. 

Мрежата от курсови линии (локсодроми) са нанесени с червено, зелено и кавяво мастило. Скалата за разстоянията е долу в правоъгълен картуш.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени barna (Варна) и mesenber (Несебър). 

Топоними по западния бряг на Черно море: zinauarda (нос Мидия), costanza (Костанца), pangala (Мангалия), lasilucico (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), cauarna (Каварна), catrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), galata (Галата), cicrisa (неопределено), cauodlemano (Емона),  mesenbер (Несебър), laxilo (Поморие), scafidia (Скеф / Димчево), gisopoli (Созопол), verdizo (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnaira (Инеада).

2.2. Anonymous nautical chart in portolan style probably drawn in Genoa. Library of Congress Geography and Map Division Washington, Call Number: G5672.M4P5 13– .P6.

* https://www.maritime.bg/90889/ (Варна върху анонимна италианска карта от 1325 – 1350 година); 

https://www.maritime.bg/91189/ (Варна върху анонимна италианска карта от 1300-1325 година).

** Тя е и най-старата оригинална карта в колекцията на Библиотеката на Конгреса.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според