Варна върху холандска карта на Черно море от 1777 година

1. Отсечка от холандската карта на Черно море от 1777 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (Varna). Тук представеното копие на картата е от колекцията на Бари Лорънс Рудерман, Ла Йола, Калифорния, САЩ.
2. Отсечка от холандската карта на Черно море от 1777 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (Varna).   

Картата е публикувана в Амстердам, Холандия (Нидерландия) от издателството на карти и атласи “Johannes van Keulen en Zoonen” (Йохан ван Койлен и синове) през 1777 г.* Тя е съставена от Йохан ван Вензел (Joan van Woensel, Commandeur ter Zee)** по наблюденията на капитан Ян Хендрик ван Кинсберген (Jan Hendrik van Kinsbergen, 1735-1819), по-късно лейтенант-адмирал (lieutenant-admiral). Картата е посветена на холандския щатхолдер Вилхелм V принц Оран-Насау (Willem V van Oranje-Nassau, 1748-1806). 

Картата е отпечатана върху два листа хартия, ръчно оцветена, с размери 492 x 962 мм. Тук представеното копие е от колекцията на Бари Лорънс Рудерман, Ла Йола, Калифорния, САЩ (Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States). В анотацията към картата е посочено, че тя е издадена в Амстердам през 1750 г.***  

Картата е украсена с декоративен картуш с посветителен надпис (в горния ляв ъгъл) и вмъкнати планове на Босфора и Истанбул и на Керченския проток (в горния десен ъгъл). В центъра на Черно море (De Zwarte Zee) е нанесена роза на ветровете с 16 лъча (румби). Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с черни линии. 

Картата е рядка и що се отнася до очертанията на Черно море – изключително интересна; географска ширина 39° – 47°; географска дължина 43° – 65°, нулев меридиан – връх Тейде на остров Тенерифе (Piek van Tenerife de Eerste Meridiaan dezer Paskaart).

На картата е нанесена и Варна (Varna). Градът е представен във Варненския залив (Golfe de la Varna), на северния бряг на Девненското (Варненското) езеро (Lac Divina). Между Varna (Варна) и Costris (Кастрици – крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), е нанесен безименен остров. Остров е нанесен и в Бургаския залив (Кешиш адасъ / Света Анастасия). 

Топоними по западния бряг на Черно море: Tusla, Lanavarda, Baba, Mangalia, Lozolusico (Шабла), Pangala (Мангалия), Tomiswar (Костанца), Ovidouve, Pangala Nova (в близост до сегашния град Мангалия или 2 Maй, или още по на юг на българското крайбрежие)****, Galegre, Caap Selare, Cavarna (Каварна), Arauarna, Batgie, Costris (крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), Emne Bournou (нос Емине), Varna (Варна), Golfe de la Varna (Варненски залив), Lac Divina (Девненско езеро), Prouas, Rozico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), R. Urana (река Варна), R. Tica (река Камчия), Galaro (пристан), Mesembor (Несебър), Noir mollo of Sue Bournou, Cap Limanie (нос Емине), Poro (Бургас), Port di Stravichio (пристан Стравичо на нос Форос), Stravichio (Стравичо, между Анхиало и Созопол), Viserviria, Sisopoli (Созопол), R. Ergino (река Ергене / Ергинус), Bagalar Port (пристан Багалар, днес Каваците), S. Pavia (нос Коракя), Philia (между Созопол и Ахтопол), Agatopoli (Ахтопол), Port dʼAgade*****. 

3. Johannes van Keulen en Zoonen / Joan van Woensel / Jan Hendrik van Kinsbergen. Paskaart van de Zwarte Zee, 1777. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States.

* Johannes (Joannes) van Keulen, 1654-1715.

** Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-Archief. ‘S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1867, p. 27 (№ 92).

*** Картата е публикувана през 1777 г. На нея са нанесени координатите на сражения между руския и османския флот от 1773 г. (по време на Руско-турската война от 1768-1774 г.), в които сражения участва и холандския капитан Ян Хендрик ван Кинсберген (на руска служба от 1771 до 1774 г.) (Ronald Boudewijn Prud’homme van Reine. Jan Hendrik van Kinsbergen, 1735-1819: admiraal en filantroop, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1990, p. 93). 

**** Laurenţiu Radu. Toponimie Dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia. // Peuce (Serie Nouă) – Studii şi cercetari de istorie şi arheologie, XI, Tulcea, 2013, p. 229-238.

***** Александр Шапошников. Топонимия историко-културной области Гемимонт на портоланах и картах XIV-XVIII вв. // В: Състояние и проблеми на българската ономастика, Том 10, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2010, с. 520-537.

Последни новини

Последни новини