Варна върху първата руска печатна карта

Отсечка от първата руска печатна карта на Южна Русия на Брюс-Менгден от 1699 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (Вара). Национална библиотека на Франция, Париж.

Картата е работа на Юри (Юрий) фон Менгден (1626-1702 г.) от Лифландия, офицер (генерал-майор) на руска служба и Яков Вилимович Брюс (1670-1735) от шотландски произход, офицер  (капитан) на руска служба. Тя е гравирана върху медна плоча от Герит Ламбрехтс (Gerrit Lambrechts sculpsit) и отпечатана в типографската работилница на Ян Тесинг (Johanne Thesing / Jogann Tessing) в Амстердам през 1699 г. по молба на руския император Петър Първи (1689-1725)*. 

Картата е с размери 57 x 48 см, ръчно оцветена. Линейният мащаб е във версти, италиански, немски, френски и полски мили. Върху картата е нанесена градусната мрежа (географската ширина и географската дължина).

Тук представеното копие на картата е от колекцията на френския картограф Жан-Батист Бургиньон д’Анвил (Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville). То се съхранява в Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (3050)).

Картата е украсена с красив картуш с пояснителен надпис (в горния десен ъгъл) и легенда и скала за разстоянията (в горния ляв ъгъл).

Със знак за голям град (Городы бошие) на картата е отбелязана и Варна (Вара). Знакът е нанесен на южния бряг на Варненския залив. Със знак за малък град (Городы Малые) е отбелязана Галата (Каллань или Галата).

Топоними по западния бряг на Черно море: Карахармаɴ (Vadu), Кᴕтенга (Костанца), Маɴкалïѧ (Мангалия), Шевле (нос Шабла), Nаварна (Каварна), Баɴчакъ (Балчик), Бᴕлгара (Калиакра), Батᴕда (Батова), Дсгаɴлыкъ Баɴы (Соганлък), Вара (Варна), Каллань или Галата (Галата), Емïɴь Кᴕɴгы Сᴕвы (Емине), Месᴕра (Несебър), Перегис, Прᴕзъ, Прᴕзъ р, Цыганскаѧ Пристанъ ïлï Чингане скелеси (пристан Ченгене искелеси), Атлимаɴы (Атлиман), Атабᴕлы (Ахтопол), Аïɴада (Инеада).

Карта на Южна Русия на Брюс-Менгден, печатен вариант – Ян Тесинг (Jan Tessing), Амстердам, 1699 г. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (3050).

* Leo Bagrow. The first map printed in Russian. Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, Volume 12, 1955, 1, p. 152-156; Лео Багров. История картографии. Москва, Центрполиграф, 2004, с. 199.

Последни новини

Последни новини