ЕП прие схемата за търговия с емисии в морския транспорт

Европейският парламент прие новата схема за търговия с емисии, включително в морския транспорт.

Във вторник Парламентът одобри споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Парламентът гласува за включване за първи път на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ – 500 гласа „за“, 131 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“.

Последни новини

Последни новини