ЕК чака морския пространствен план на България

Европейската комисия съобщи днес за седем наказателни процедури срещу България. Комисията очаква отговорите на българските власти в срок от два месеца.

В областта на корабоплаването ЕК призовава България и още четири страни да изготвят и изпратят копия от своите морски пространствени планове. Европейските правила определят общ подход за държавите в ЕС за планиране на техните морски зони. Крайбрежните държави от ЕС се очакваше да изготвят морски пространствени планове не по-късно от 31 март 2021 г. и да представят копия три месеца след публикуването им. Даден е двумесечен срок за действие и е отправено предупреждение, че въпросът може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Комисията настоятелно призовава също така България да съобщи мерките за прилагане на правилата за пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. Тези правила предвиждат подходяща инфраструктура на пристанищата за събиране на корабните отпадъци. Държавите имаха срок до 28 юни 2021 г. да въведат новите правила в националното законодателство. През ноември 2020 г. комисията предприе наказателната процедура срещу нашата страна. България разполага с два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки, като в противен случай ЕК може да отнесе случая до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според