Варна върху анонимна италианска карта от 1505 година

Отсечка от анонимната италианска карта от 1505 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Баварска държавна библиотека, Мюнхен, Германия. 

Картата се съхранява в колекциите на Баварската държавна библиотека в Мюнхен, Германия (Bayerische Staatsbibliothek, Cod.icon. 131). Тя е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 61 х 85-105 см.

Картата е украсена с компасни рози с 8 и 32 лъча (румби), с алегории на основните ветрове, с изгледи на градове, с рисунки на владетели на териториите. Реките и езерата са нанесени със синьо мастило. На територията на България е нанесена Стара планина, която завършва при нос Емине (cdelemano). Върху територията на България е нанесен надпис – BVRGARIA. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caiacla (нос Калиакра), uarna (Варна), mesenbre (Несебър), stagnaira (Инеада). В Бургаския залив с червено мастило са нанесени два острова, а със знак „+“ – удобните корабни стоянки. В широкия Балчишки залив е нанесен несъществуващ остров (или пясъчна коса).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiza (остров Китук), grossea (лиман Синое), costanza (Костанца), pangalla (Мангалия), losilusico (нос Шабла), caiacla (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castri (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rusico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), leuiza (Обзор), cdelemano (Емона), mesenbre (Несебър), porro (Бургаз), scafidia (Димчево), sisopoli (Созопол), lesini (Маслен нос), uerdizo (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnaira (Инеада).

2. Отсечка от анонимната италианска карта от 1505 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Баварска държавна библиотека, Мюнхен, Германия.
3. Анонимна италианска карта от 1505 г. Баварска държавна библиотека, Мюнхен, Германия (Bayerische Staatsbibliothek, Cod.icon. 131).

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за