Набират бизнес идеи за ускоряване на синия растеж и дигитализацията на морската икономика в Бургас

Започва набирането на бизнес идеи за второто издание на хакатона „Бургас блус“. Състезанието е насочено към бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и насочени към устойчива употреба на природни ресурси, предпазване и възстановяване на аквакултури, устойчив морски туризъм и транспорт. Състезанието се организира от Община Бургас в партньорство с Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

Състезанието „Бургас блус“ се организира за втори път, като първото издание се проведе през 2020 г. Настоящото издание е с технологична насоченост и се провежда в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN) № 101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФМДРА (2021-2027 г.).

В основата на проекта стои идеята да се създаде регионална мрежа за ускоряване на синия растеж, която подкрепя съществуващи и стартиращи бизнес инициативи в секторите на синята икономика в партньорство между Община Бургас; Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб; Международен център за икономическо и бизнес развитие – Тбилиси; Държавен аграрен университет – Одеса.

В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. Задължително изискване е кандидатите да имат бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които кандидатстват, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение. Условието към кандидатите е също така да съставляват екипи от минимум двама членове, като всеки екип може да се причисли към една от двете възрастови групи.

Кандидатите, които отговарят на условията и чиято бизнес идея е приложима в областта на синята икономика на територията на община Бургас, ще продължат участието си в следващите фази на конкурса – Хакатон и Демо ден. На 16-17 юни 2023 г. ще бъде организиран двудневен технологичен хакатон, в рамките на който участниците ще имат възможността да разработят и доразвият своята бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането на бизнес идеите си пред журито.

За следващия ден – 18 юни 2023 г., е насрочен т. нар. Demo Day – представяне от участниците на бизнес идеите и оценяването им от независимо жури, съставено от експерти в тази област. В същия ден ще се състои и церемония по награждаването на победителите, класирани на първите три места в конкурса.

Победителите в Хакатона ще получат предметни награди, както и възможност да се обучават в реална среда в уеб базирана платформа за син растеж по предварително изготвена акселераторска менторска програма. Продължителността на менторската програма ще бъде до 3 месеца, като по време на нея победителите ще имат възможност да доразвият проектната си бизнес идея и я превърнат в успешно бизнес начинание с помощта на ментори.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според