„Скортел“ ООД представи интегрираната иновативна система за наблюдение на плавателни съдове „I2VMS“

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

Скортел“ ООД приключи успешно проекта по създаване на  Интегрирана иновативна система за наблюдение на плавателни съдове „I2VMS“ по договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

I2VMS беше представена на проведен заключителен семинар по проекта на 27.04.2023 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ). На събитието присъстваха редица представители на частни и публични организации, тясно свързани с морската индустрия, в това число на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ВВМУ и други. 

Снимка: „Скортел“

Резултатът от проекта е работещ прототип на нова интегрирана иновативна система за наблюдение на кораби i2VMS, която съдържа следните продукти/услуги и осигурява внедряване на нов бизнес модел: 

Продукт 1. Автономно интелигентно захранване – Autonomous Smart Power Supply (ASPS); 

Продукт 2. Блок за контрол на корабни агрегати – Ship State Control Block (SSCB); 

Продукт 3. Блок за контрол на операциите и на околната среда – Operations and Environmental Control Block (OECB); 

Продукт/Услуга 4. Годишен абонамент за технически контрол и електронно докладване на данни за единичен кораб;

Продукт/Услуга 5. Годишен абонамент за пълно оперативно наблюдение и електронно докладване на отделен кораб или флот.

Графика: „Скортел“

Проектът I2VMS съдържа в състава си набор от технически решения, с които чрез иновации в областта на използването на възобновяеми източници на енергия (ВИЕ), на средства за наблюдение и контрол на околната среда и инструменти на изкуствения интелект, ще се постигне значително повишаване на ефективността на предлаганите от „Скортел“ продукти и услуги в посока опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии, повишаване на сигурността на корабоплаването и намаляване на експлоатационните разходи при осъществяването на стопанска и други дейности с малки плавателни съдове.

Характеристики на I2VMS:

I2VMS се разработва с практическа цел – да осигури независимост от захранването и непрекъсната работа на жизненоважните бордови комуникационни и навигационни устройства и сензорите за тяхното управление.

I2VMS осигурява намаляване на разхода на дизелово гориво и съпътстващите го вредни емисии е важен, но страничен ефект, който се постига без значително повишаване на цената на бордовото оборудване чрез оптимизиране и приоритизиране на захранването на бордовото оборудване.

Продуктите в I2VMS са готово решение за интегриране на малки кораби и лодки в съществуващи цифрови системи за наблюдение и контрол – VMS, ERS, Ship management, Environment monitoring и др.

I2VMS – Подобрения върху околната среда, безопасността на условията на труд и ефективност в икономическата област:

Зелено/GREEN: 

I2VMS може да се определи като енергонезависимо решение за бордовата електроника на малки и средни плавателни съдове (независимо от основния източник на електричество – главния дизелов двигател), чрез въвеждането на възобновяеми енергийни източници – слънчеви панели и вятърни турбини. Така се постига директно намаляване на вредните емисии. В същото време всеки кораб, оборудван с бордово оборудване I2VMS, се превръща в активен непрекъснат източник на надеждна информация за състоянието на околната среда – вода и въздух, създавайки висока плътност на данните за мониторинг на околната среда.

Социални/SOCIAL:

Повишава се безопасността на малките моторни кораби и лодки, както и на техните екипажи. Увеличават се възможностите за обективен контрол на стопанската дейност, осъществявана с малки кораби, което подобрява качеството на предоставяните от тях услуги за хората.

Икономически/ECONOMY:

 За „Скортел“ и неговия партньор проектът разширява възможностите за пазарно присъствие с нови продукти, увеличавайки приходите. За потребителите на решения и услуги от системата означава повишена конкурентоспособност за сметка на предлагане на по-добри услуги при намалени разходи за гориво.

Партньор по проекта е норвежката компания FourC AS, която предостави технологии и ноу-хау за създаване на прототип на операционната среда I2VMS , базирана на собствената му платформа  FourC Groovy M2M Cloud System за управление на IoT и/или M2M системите, реализирано като хоствано облачно решение или като продукт за инсталиране на сървър в собствен център за данни на потребителя. С помощта на тази облачна система се свързват разпределените устройства за контрол и управление в състава на I2VMS.

Реализацията на настоящия проект ще окаже съществено положително влияние върху риболовния бизнес и туристическия бизнес в крайбрежните зони на моретата и в големите вътрешни водни басейни, а от друга страна ще допринесе и за затвърждаването на „Скортел“ ООД, като основен и надежден доставчик на решения в областта на морските комуникационни и информационни системи за наблюдение и управление на транспортни паркове и флоти в България, а защо не и в съседните страни.

Повече информация за самия проект и за неговия напредък е достъпна на страницата на „Скортел“.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Източник "Скортел" ООД Платена публикация

Последни новини

Последни новини

Опасна е консумацията на миди с неясен произход, предупреждават експерти

Опасна е консумацията на миди с неясен произход. Това алармират в сигнал до институциите експерти от бранша за култивиране на миди по българското крайбрежие. Диви черни миди,

Украйна има „план Б“ за износа на зърно през пристанища на Черно море

Украйна е готова с "План Б" за продължаване на зърнения коридор в Черно море и без подкрепата на Русия. Това заяви министърът на земеделието на страната Микола Солски, цитиран

Във Военноморска база Бургас отбелязаха 60-ата годишнина на Четвърти дивизион патрулни кораби

Във Военноморска база Бургас тържествено беше отбелязана 60-ата годишнина от създаването на 4-ти Дивизион патрулни кораби. Със заповед на тогавашния командващ на флота