Балчик върху карта на Фернао Ваз Дурадо от 1580 година

Отсечка от картата на Фернао Ваз Дурадо от 1580 г. със западния бряг на Черно море и Балчик (banesna). 

Фернао Ваз Дурадо (Fernão Vaz Dourado, c. 1520 – c. 1580) е португалски картограф, роден и работил в Гоа (Goa), Португалска Индия. Картите на Фернао Ваз Дурадо са с изключително качество и красота.

Картата “Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe” е част от атлас с 12 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 640 x 466 мм. Атласът се съхранява в Държавната библиотека на Бавария в Мюнхен, Германия (Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon. 137).

Крайбрежната линия на Черно море (PONTVS EVXINVS) е нанесена с черно и зелено мастило. Картата е украсена с рози на ветровете в синьо, червено и златно с 8 посоки (румби) и хералдически щитове, показващи принадлежността на териториите. Със златен кръст е представен Гробът Господен в Йерусалим (IERVSALEM).

Върху територията на България са изписани два надписа – MACEDONIA и TVRQIA и хералдически щит с 4 полумесеца, сигурен знак за принадлежност на територията към Османската империя. 

Върху картата с черно мастило е нанесен и Балчик (banesna). С името “banesna” градът се среща за първи и последен път.

Топоними по западния бряг на Черно море: gdoseo (лиман Синое), uemgali (Мангалия), lloxilocicos (нос Шабла), raxaira (нос Калиакра), banesna (Балчик), costoci (резиденция „Евксиноград), baria (Варна), mauro (Черни нос), delemano (Обзор), mesember (Несебър), estafadi (Димчево), sisopoli (Созопол), esme (Маслен нос), verdiso (нос Уровиза), bastopoli (Ахтопол), estahuine (Инеада).

Fernão Vaz Dourado – Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe, 1580. Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon. 137.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според