Варна върху карта на Августин Русин от 1630-1650 година

Отсечка от картата „Карта на Средиземно и Черно море“ на Августин Русин от 1630-1650 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Финландия, Хелзинки.  

Картата “Chart of the Mediterranean and Black Seas” е част от недатиран атлас с 3 карти, с размери 380 х 560 мм, съхраняван в Национална(та) библиотека на Финландия в Хелзинки (Tervetuloa Kansalliskirjastoon, Helsingin). Автор на атласа е марсилският картограф от 17-и век Августин Русин (Augustin Roussin).

Картата е украсена с 10 рози на ветровете с 8 и 32 лъча (румби) и с една скала за разстоянията. 

Върху картата с черно мастило е нанесена и Варна (barna). 

Топоними по западния бряг на Черно море: constansa (Костанца), stinigani (Мангалия)*, langolequi (Мангалия), losinisio (нос Шабла), taisca (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), barna (Варна), gaxato (Галата), mauro (Черни нос), clamia (Обзор), cdealamani (Емона), misenbri (Несебър), asine (Маслен нос), estanpana (Инеада).

Agustin Roussin, Chart of the Mediterranean and Black Seas, 1630-1650. Tervetuloa Kansalliskirjastoon, Helsingin, Call Number: N. 2608.

* Мангалия е нанесена веднъж с формата stinigani и втори път с формата langolequi.

Последни новини

Последни новини