Варна върху карти на Джорджо Сидери – Калапода от 1560 година

Отсечка от картата на Джорджо Сидери – Калапода от 1560 г. с Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Шотландия, Единбург.

Джорджо Сидери, наречен Калапода (Giorgio Sideri – Calapoda) е картограф от 16-и век, роден в Кандия (днес Ираклион на остров Крит), работил във Венеция. Той е принадлежал към известна критска фамилия и е бил капитан на търговски кораб. Активен е между 1537 и 1565 г. Според архивни данни Джорджо Сидери – Калапода е пребивавал на остров Крит от 1564 г. до смъртта си през 1581 г.

Картата на Джорджо Сидери – Калапода от 1560 г. е върху пергамент (фино обработена овча кожа) и има размери 98 х 57 см. Тя се съхранява в Националната библиотека на Шотландия в Единбург*. 

Картата е украсена с 3 рози на ветровете с 16 и 32 лъча (румби), с изгледи на градове, най-големите от които са на Генуа и Венеция, над които се веят знамената с червеният кръст на Свети Георги и крилатият лъв на Свети Марко, с краля на Испания (Филип II, 1527-1598), седнал на трон, със знамена, гербове и шатри обозначаващи принадлежност на териториите. Територията на България е означена с надпис BURGARIA. Над poro (Бургас) се вее златисто знаме с червен полумесец, знак за принадлежност на територията към Османската империя. Над Пера и Константинопол се веят знамената на Генуа (червеният кръст на Свети Георги върху златен фон) и на Османската империя (златен полумесец върху червен фон).  

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени çanauarda (нос Мидия), caliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mexenber (Несебър), sisopoli (Созопол) и  staniara (Инеада).  

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groçea (лиман Синое), çanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalia (Мангалия), siluçicho (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castriçi (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rusicho (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), lauiça (Обзор), mexenber (Несебър), lasilo (Поморие), poro (Бургас), scafida (Димчево), sisopoli (Созопол), asine (Маслен нос), cordauixu (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол) и staniara (Инеада). 

Отсечка от картата на Джорджо Сидери – Калапода от 1560 г. с Варна (barna). Национална библиотека на Шотландия, Единбург.
Giorgio Sideri (Calapoda), Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe. 1560. National Library of Scotland, Edinburgh, Call Number: Ms 20995. 

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според