Варна върху карта от 17-и век

Отсечка от картата на Пиер Дювал със западното крайбрежие на Черно море и Варна (Varna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Пиер Дювал (Pierre Duval, 1619-1683) е френски картограф и издател, работещ в Париж в средата на 17-и век. От 1650 г. е географ (Geographe ordinaire) на крал Луи XIV.  

Картата на Дювал “Les Costes de Grèce sur l’Archipel, d’Anatolie, Sourie, d’Egipte, et de Barca” не е датирана. Тя е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 68 x 56 см. Картата се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE SH 18E PF 63 P 17 RES). 

Върху територията на България са нанесени два надписа: BVLGARIE, ROMANIE autrefois Thrace. Стара планина е предадена с пунктир, оцветен с жълта линия. Крайбрежието на Черно море (MER NOIRE ou MAIOVRE autrefois PONT EVXIN) е нанесено с жълта и зелена линия. Срещу нос Урдовиза (Verduiso) е нанесен безименен остров. 

Върху картата е нанесена и Варна (Varna). 

Топоними по западния бряг на Черно море: pangala (Мангалия), Pangala Noua (в близост до сегашния град Мангалия или 2 Май, или още по на юг на българското крайбрежие)*, Calatia o Caliaca (нос Калиакра), Varna (Варна), C. Lemanco (Емона), Sisopoli (Созопол), Verduiso (нос Урдовиза), Stagnara (Инеада).

Pierre Duval – Les Costes de Grèce sur l’Archipel, d’Anatolie, Sourie, d’Egipte, et de Barca / par P. Du Val géographe ordinaire du roi. Bibliothèque nationale de France, Paris.

* Laurenţiu Radu. Toponimie Dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia. // Peuce (Serie Nouă) – Studii şi cercetari de istorie şi arheologie, XI, Tulcea, 2013, p. 229-238.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според