Остров Света Анастасия върху карта от 1794 година

Отсечка от картата на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 1794 г. с част от западното крайбрежие на Черно море и остров Света Анастасия (Keshik I.). Национална библиотека на Франция, Париж.

Робърт Лори и Джеймс Уитъл (Robert Laurie, 1755-1836, James Whittle, 1757-1818) са издатели на карти и атласи в Лондон, Англия, активни в края на 18-и и началото на 19-и век.

Картата на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 12 май 1794 г. е с размери 59 x 84 (62 x 87) см. Тук представеното копие се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. В заглавието на картата е посочено, че тя е съставена главно по руски проучвания в Черно море**. 

Географската дължина е дадена според меридианът Лондон (Lpngitude East of London). Дълбочините са във фатоми (The Soundings are in Fathoms)*. Магнитното склонение е от 1773 г. Картата е ориентирана с роза на ветровете с 16 лъча, съответстващи на основните посоки.

Върху картата е нанесен и остров Кешиш адасъ / Света Анастасия (Keshik I.) (Keshik Island)**. 

Върху картата е нанесен и дервишкият манастир (Greek Convent) на нос Калиакра (Chelogra-bouroun, High Cape; Called by the Russians Cape Selare / Наричан от руснаците нос Селаре).

В заливите на нос Калиакра (Chelogra-bouroun), Балчик (Balteluk or Baltshik), Варна (Gulf of Varna) и нос Галата (Galzha) със знак котва са нанесени удобните корабни стоянки.

Топоними по западния бряг на Черно море: Mankalia (Мангалия), legni Pangola (в близост до сегашния град Мангалия или 2 Май, или още по на юг на българското крайбрежие), Kollat (?), Chelogra-bouroun (нос Калиакра), Kavarna (Каварна), Balteluk or Baltshik (Балчик), Batouvah (Батова), Kostritza (Кастрици – крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), Soghanlik (нос Соганлък), Varna (Варна), Gulf of Varna (Варненски залив), Galzha (Галата), Rock (скала / камъни под вода), Emineh (Емине), Emineh Bouroun (нос Емине), Missevre or Missebria (Несебър), Akkiali or Akelo (Анхиало / Поморие), Burgas (Бургаз), Foros Liman (залив Форос / Бургаз), Keshik I. (Кешиш Адасъ / остров Света Анастасия), Chengue Iscelessi (Ченгене искелеси), Sizeboli (Созопол), Podoma (?), Zeytoun-bouroun (нос Зейтун борун / Маслен нос), Vardurah (нос Урдовиза), Ak Limani or White Harbour (Ат лиман / Китен), Bagliar Liman (залив и пристан Баглар / Каваците), S. Pavia (нос Коракя), Agatopoli or Ateboli (Ахтопол), Roozeh (Резово), Cape Tyniada (нос Инеада), Aynehatha (Инеада).

Laurie & Whittle, A new draft of the Black Sea with the Sea of Azof and the Sea of Marmora: composed chiefly from the Russian Surveys, 1794. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 99 P 24.

* 1 фатом е равен на 1,8288 м.

** Картата на Робърт Лори и Джеймс Уитъл от 1794 г. е идентична с картата на Робърт Сейър (Robert Sayer, 1725-1794), отпечатана в Лондон на 12 април 1788 г. Лори и Уитъл са били помошници на Робърт Сейър във фирмата “Robert Sayer & Co.”.

https://morskivestnik.com/compass/news/2022/062022/062022_51.html (Остров Света Анастасия и Ченгене Искелеси върху карта на Робърт Сейър от 1788 година).

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според