Колективна награда „Варна“ за НИК 421

Тридесет и една личности и колективи с постижения в сферата на културата, науката и образованието ще получат награда „Варна“ в навечерието на 24 май. Номинациите бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.

В сферата на науката и висшето образование наградите ще бъдат връчени в четири категории индивидуално и колективно. Сред носителите е творческият колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров за проекта „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан“.

В секция технически науки индивидуалната награда е за проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия.

Капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров получава наградата за природни науки за своята монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.

Колективният приз е за научния колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова на проекта „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“.

Последни новини

Последни новини