Край Крапец оценяват състоянието на морските води, заради разлива в Русия

След наводненията по руското крайбрежие на 7 юли т.г. в Краснодарския край беше разпространен коментар на представител на „Грийн пийс Русия” за отнесени в морето отровни химически вещества, нефтени продукти и торове,  основната маса от които „вече се намира някъде в района на България”, което не отговаря на истината.

Басейнова дирекция за Черноморски район съобщава, че като се има предвид посоката на основното морско течение, може да се очаква многократно разредено замърсяване да се пренесе към бреговете на Украйна, Румъния и България. Като се отчете скоростта на течението – около 2–3 км/час, и разстоянието до най-северната българска акватория пред нос Шабла – около 900 км, такъв пренос се очаква евентуално след 12 до 20 дни, т.е през последната деседневка на юли.

Вероятно замърсяване ще бъде пренесено до нашия бряг след многократно разреждане в морската вода и още повече – от водите на големи реки като Дон, Днепър, Днестър и Дунав.

Специалистите от басейновата дирекция практически не очакват да има въздействие върху българското крайбрежие. Независимо от това Басейнова дирекция за Черноморски район предприе действия.

Вчера започнаха двудневни измервания за оценка състоянието на морските води в най-северната точка на нашето крайбрежие – срещу село Крапец. Данните ще покажат действителното състояние и ще бъдат база за сравнение.

От 20 юли ще бъдат проведени 7-дневни наблюдения за състоянието на морските води в същия участък.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и