Варна върху карта на Антонио Мило от 16-и век

Отсечка от карта на Антонио Мило от 16-и век със западния бряг на Черно море и Варна (varna). Австрийска национална библиотека, Виена. 

Антонио Мило (Antonio Millo) е картограф от 16-и век, роден на остров Милос (Milos). Капитан на кораб и навигатор, работил във Венеция, активен между 1557 и 1590 г. 

Картата на Антонио Мило е върху пергамент, фино обработена овча кожа. Тя се съхранява в колекциите на Австрийската национална библиотека във Виена (Österreichische Nationalbibliothek, Wien).

На картата 4-те основни посоки са нанесени в картуши – изток (Oriens), запад (Occidens), север (Septentrio), юг (Meridies). Крайбрежието на Черно море (MARE MAGIORE) е нанесено с червена линия. Териториите са означени с надписи с главни букви – ITALIA, DALMATIA, MACEDONIA, GRECIA, ARMENIA, NATOLIA, CARAMANIA, SVRIA. На територията на Мала Азия (Турция) надпис със златни букви ASIA. Опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали са означени с точки и със знак „+“. Върху територията на България с черно мастило е изписан надпис MACEDONIA. Картата е украсена с изглед на Константинопол (costantinopoli), над който се вее червено знаме с черен полумесец, сигурен знак за принадлежност на територията към Османската империя, със 7 рози на ветровете, с 8 и 16 лъча (румба) и една скала за разстоянията. Курсовите линии (локсодроми) са нанесени с червено, зелено и кафяво мастило.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (varna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени caliacra (нос Калиакра), varna (Варна), barnaser (?)*, sisopoli (Созопол) и stamara (Инеада). 

Топоними по западния бряг на Черно море: pangalia (Мангалия), losilucicho (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), sanvita (?)**, gauarna (Каварна), sierna (?)***, carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), varna (Варна), rusicho (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), lauiza (Обзор), barnaser (?), poro (Бургас), schafida (Димчево), sisopoli (Созопол), uardinico (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stamara (Инеада)****.

* barnaser – неопределено (на мястото на Несебър).

** sanvita – неопределено (между нос Калиакра и Каварна).

*** sierna – неопределено (между Каварна и Балчик).

**** Антонио Мило е автор на изключително красивата карта на Черно море:   https://www.maritime.bg/88825/ (Варна върху карта на Антонио Мило от 1583 година).

Antonio Millo, Chart of the central and eastern Mediterranean (1500-1600). Österreichische Nationalbibliothek, Call Number: K III 108.652. 

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В