Ново хидрографско оборудване за над 2 млн. лева подпомага АППД

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ започва работа по нов проект „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“.

Той ще надгради вече успешно приключилия проект за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав, по който беше построен и доставен катамаран за хидрографски проучвания „Дунав 1”.

 И двата проекта се финансират по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Целта на настоящия проект е да се обнови остарялото хидрографско оборудване на „Дунав 1“ чрез доставка на многолъчев ехолот и лазерна радарна система LiDAR.

Те ще подпомогнат работата на експертите на ИАППД при сканиране на речното дъно и ще предоставят нагледна 3D визуализация.

По този начин ще се извършва още по-добра проучвателна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав.

Проектът е на обща стойност над 2 000 000 лева, а срокът му на изпълнение е до края на календарната 2023 година.

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по