Фар Шабла върху карта на капитан-лейтенант Егор Манганари

Отсечка от „Карта части западнаго Берега Черного Моря от Одессы до Мыса Калиакры; Лист 10 / Описи Капитан-Лейтенанта Е. Манганари, 1836; Гравировано в С. Петербурге 1840 года“. Исправлено в 1861 г. дополнено 1870 г. и 72, 73, 74, 89, 91.

Картата „Чёрного моря“ е работа на капитан-лейтенант Егор Павлович Манганари (1796-1868). Тя е публикувана през 1841 г. в „Атлас Чёрного моря“. Капитан Манганари работи по картата през 1828 г. (по време на Руско-турската война от 1828-1829 г.) и 1836 г. с яхтата „Голубка“. По време на тази хидрографски експедиции били начертани 26 карти (на Черно и Азовско море), които по-късно били включени в „Атлас Чёрного моря“*.

Тук представената карта е издадена е Санкт Петербург през 1840 г. Тя е редактирана през 1861 г. и допълнена през 1870, 1872, 1873, 1874, 1889 и 1891 г. Лист 10 от картата обхваща част от западното крайбрежие на Черно море от Одеса до нос Калиакра. Картата се съхранява в библиотеката „Голда Меир“ на университета Уисконсин-Милуоки (University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, United States).

На картата е нанесена Шабла (Шáблеръ) и фар Шабла (Маякъ Шáблеръ (постоян. огон. бел. цв.). Фар Шабла е представен със знак „пресечен конус“ на брега на морето**. Магнитното склонение (1886 г.) е 4° 47′ W (запад).

На север от Шабла е нанесено селището Картолiя (изчезнало), а на юг – Квила-Делѝ-Бей (Кая бей кьой / Камен бряг) и Желѐгра (Гяур Суютчук./ Българево). Каварна е представена като голямо селище с две джамии. 

На картата е нанесен и нос Калиакра (М. Калиáкра или Джелѐгра) и със знак „пресечен конус“ и фар Калиакра*** – Маякъ (Огонъ верт. белаго цвета).  

За историята на фар Шабла от Анастас Ангелов

* Атлас Чёрного моря, гравированный по Высочайшему повелению в Санкт-Петербурге с описей, произведенных с 1828 по 1836 г. капитаном 1-го ранга Е. Манганари. Николаев, Гидрографическое Черноморское Депо, 1841.

** https://morskivestnik.com/compass/news/2021/062021/062021_18.html;

https://morskivestnik.com/compass/news/2021/062021/images/FarShabla-14062021.pdf (Към историята на фар Шабла);

https://www.maritime.bg/75388/ (Нови данни за фар Шабла в Османския архив в Истанбул).

*** https://morskivestnik.com/compass/news/2021/102021/102021_1.html;

https://morskivestnik.com/compass/news/2021/102021/images/FarKaliakra-01102021.pdf (Към историята на фар Калиакра);

https://morskivestnik.com/compass/news/2023/052023/052023_47.html (Официално известие на Османското правителство за откриването на фар Калиакра – 15 юли 1866 година).

Анастас Ангелов

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за