Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla). Общинска библиотека на Хавър, Франция. 

Капитан Гаетано ди Палма (Gaetano di Palma, 17 ??-18 ??) е военен инженер и картограф, най-вероятно от италиански произход, служил във френската армия по време на Наполеоновите войни. 

Картата на Гаетано ди Палма е със заглавие: “Carte de la plus Grande Partie de la Turquie d’Europe“.  Тя е на два листа, с текст на френски и гръцки език, ръчно оцветена. Гравирана е от Йозеф Жулиани (Joseph Zuliani). Картата е издадена в Триест през 1811 г., с размери 74,5 х 55 см и мащаб 1:1 260 000. Бреговата ивица е ръчно оцветена със зелена линия. Част от географската информация върху картата е на френския учен и пътешественик Франсоа Пуквил (François Pouqueville). Тук представеното копие от картата се съхранява в колекциите на Общинска(та) библиотека на Хавър, Франция. 

Върху картата на капитан Гаетано ди Палма са нанесени нос Шабла (Cap Chabla) и село Шабла (Ciabléfer). Пред нос Шабла с линия от точки е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф. 

В руската лоция на Черно море (Лоция Чернаго моря. Николаев: В Типографии Черноморскаго Гидрографическаго Депо, 1851) за подводния риф при нос Шабла пише: 

„От носа се простира на изток, с дължина кабелт и половина*, риф, по който се носят белите води“.

На картата са нанесени и нос Калиакра (Cap Kelegra), Каварна (Kavarna), Балчик (Balteluka), Батова (Batuvah), нос Соганлък (Soganlik), Варна (Varna) и нос Галата (Galzha).

Carte de la plus Grande Partie de la Turquie d’Europe. Par Gaetan Palma A Trieste an 1811. Bibliothèque municipale du Havre, CP CH 221 (1).

* 1 кабелт е равен на 185,2 м.

Картата на капитан Гаетано ди Палма от 1811 г. е редактирана и допълнена от Ал. Конрад  (Al. Konrad), австрийски капитан от артилерията. Тя е издадена през 1816 г. във Виена (Verlag Artaria & Co.). Картата е озаглавена: “Carte de la Turquie d´Europe” (Карта на Европейска Турция). 

Тук представеното копие на картата е от второто издание от 1828 г. на генерал Франсоа дьо Водонкур (Frédéric François Gillaume de Vaudoncourt) във връзка с Гръцката война за независимост (1821–1829 г.). То се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Чехия в Прага.

На картата (113 х 116,5 см, М 1:1 300 000) са представени нос Шабла (Cap Chabla) и село Шабла (Ciabléfer)**. Бреговата ивица е ръчно оцветена с червена линия. Пред нос Шабла (Cap Chabla) с линия от точки е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф.

На нос Калиакра (Cap Kelegra) е нанесена крепост и надпис Fort.

Отсечка от картата на Ал. Конрад “Carte de la Turquie d´Europe” (Карта на Европейска Турция) от 1828 г. със западния бряг на Черно море и нос Шабла (Cap Chabla) и село Шабла (Ciabléfer). Национална библиотека на Чехия, Прага.

Carte de la Turquie d’Europe nouvellement dressée et desinée par Al. Konrad capitaine d’artillerie pensionné de S. M. J. & R. Ap.; d’aprés G. Palma J. Riedl et et; chez Artaria et Compagnie editeurs proprietaires; sur la nouvelle édition de la carte du géneral F.G. Vaudoncourt, 1828. Národní knihovna České republiky.

** Шабла е представена със знак за село, Кюстенджа / Констанца, Мангалия и Каварна – със знак за малко градче.

Последни новини

Последни новини

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за

Правителството пренасочи средства за компенсации на рибарите за войната в Украйна

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. С изменението се предвижда пренасочване на средства към компенсаторните мерки за