Над 60 граждани посетиха „БМФ Порт Бургас” в Деня на отворените врати

„БМФ Порт Бургас” АД представи пред гражданите мащабните инвестиции, извършени през последните 11 години в пристанищен терминал „Бургас Запад”

На 10 юни в Деня на отворените врати над 60 души видяха обновената инфраструктура и модерната техника, довели до увеличение на товарооброта и броя на работните места. Увериха се на място, че безопасността на съоръженията и опазването на околната среда са приоритет за концесионера.

„БМФ Порт Бургас” за втора поредна година отваря вратите си за граждани. През тази година фокусът беше терминал „Бургас Запад”, в обновяването на който концесионерът продължава да инвестира.

Пристанищен терминал „Бургас Запад” е разположен върху площ от 142.5 дка, има 6 корабни места с кейов фронт 1.2 км.

За част от посетителите, бивши служители и работници в Пристанище Бургас, тази информация не беше нова. Те обаче останаха изненадани от напълно модернизираната инфраструктура от внедрените най-модерни технологии за всички дейности, извършвани в терминала, и от амбициозните планове на концесионера за бъдещо развитие.

През терминал „Бургас Запад” преминават контейнерни товари, зърно, насипни и генерални товари.

Посетителите се запознаха и с проект REBIRTH28. След въвеждането в експлоатация през март 2025 г. на 28 корабно място ще могат да бъдат обработвани кораби с дължина 260 м, газене 14.5, брутотонаж 80 000 т. Инвестицията се извършва с европейски средства по проект REBIRTH28. Новото корабно място ще бъде държавна собственост както и всички останали съоръжения в двата терминала.

Проект REBIRTH28 е първата фаза от мащабното инвестиционно намерение на „БМФ Порт Бургас” АД за инфраструктурно развитие на пристанищен терминал „Бургас Запад”, което включва изграждането на 4 нови корабни места /№ 29, 27, 26 и 25А/. Реализацията на инвестиционното намерение ще улесни морския и железопътния товарен транспорт в страната, ще доведе до намаляване на генерираните от транспортния сектор вредни емисии, ще стимулира икономическия растеж на Бургаския регион.

Денят на отворени врати премина при стриктно спазване правилата за вътрешния ред в пристанището, целящи опазване здравето и сигурността на работниците и посетителите. След предварително записване гражданите бяха разпределени на групи от по 10 души.

По график, между 10 и 16 часа, всяка от групите, придружавана от служители на „БМФ Порт Бургас” обходи терминал „Бургас Запад”, специалисти от дружеството показаха и разясниха начините, по които работят съоръженията, системите за безопасност и сигурност и за опазване на околната среда. В конферентната зала на терминала те бяха запознати с инвестиционна политика на дружеството, което осигурява 820 работни места.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за