Над 18 хил. българи са заети във водния транспорт, според Евростат

В навечерието на Международния ден на моряка (25 юни), статистическата служба на Европейския съюз – Евростат, представя данни за трудовата заетост през 2022 г. в сектора на водния транспорт в страните от ЕС.

Във водния (морски и вътрешни водни пътища) транспорт през 2022 г. са работили 291 900 души, на възраст между 15 и 64 години, което представлява 0,1 процента от всички заети лица в ЕС. По-голямата част от тях – 78 процента, са мъже.

В България през 2022 г. във водния транспорт са работили 18 400 души, а в морска нация като Дания например – 11 300, по данни на Евростат.

Страните от Евросъюза с най-много заети лица в сектора на водния транспорт през 2022 г. са били Гърция (45 900 души), Италия (35 300 души) и Германия (28 600 души).

На другия полюс, с най-малко заети в сферата на водния транспорт, са били – Люксембург (600 души), Малта (1200 души) и Литва (2300 души).

Евростат отбелязва, че за някои страни от ЕС липсват данни относно заетите в сектора на водния транспорт през 2022 г., а за други те са „с ниска достоверност“.

България, Дания, Гърция, Италия и Германия не са се сред тези държави. 

Последни новини

Последни новини