Нос и фар Шабла върху руска карта от 1816 година

Отсечка от: „Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений. Собственное Его Императорского Величества Депо карт, Санкт-Петербург, 1816“ (Лист 30) с част от западния бряг на Черно море и нос Шабла (Килидже Бурну) и фар Шабла (Фаналъ). 

Подробната карта на Руската империя и близките чужди владения е издадена през 1801-1804 г.  от депото за карти на Негово Императорско Величество (Собственное Его Императорского Величества Депо карт, Санкт-Петербург). Картата е на 100 листа (М 1:840 000), лист 30 обхваща част от западното крайбрежие на Черно море – от Дунавските устия до Бургаския залив. Размер на листите 22 х 21 см. Тук представеното копие на картата е от изданието от 1816 г.

Върху картата, със знак за село (Деревня) е нанесена и Шабла (Цабла), нос Шабла (Килидже Бурну) и фар Шабла (Фаналъ)*. Шабла е на пътя Балчикъ – Каварна – Цабла – Гнорманъ – Карталiя – Гилинглыкъ – Мангалы. 

На картата е нанесен и нос Калиакра (Желегра Бурну) и със знак за крепост крепостта Калиакра (Крѣпость). Заливът на Калиакра е представен като „Хорошая Гаванъ“. На картата Варна е представена със знак за крепост.

* Фар Шабла (Фаналъ Шаблеръ) е нанесен и на руската карта от 1800 г. (Подробная Милитерная Карта по Границе России с Турциею / Сочинена и Гравирована при Собственном Его Императорскаго Величества Депо карт. 1800 Года).

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за