Мониторингът на морските води не показва приближаване на потенциални замърсители вследствие на инцидента в Украйна

Резултатите от изследване на пробите, взети на 19.06.2023 г. в българската акватория на Черно море, са в съответствие със стандартите за качество на околната среда

Сателитно изображение от 24 юни / НАСА

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране не индикират замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление. От своя страна водата на река Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Резултатите от изследване на пробите, взети на 19.06.2023 г. в българската акватория на Черно море, показват следното:

  • В пункт Дуранкулак бряг превишения не са установени. Констатирани са незначителни превишения по показатели мед (пункт Шабла бряг, Калиакра бряг), цинк и алуминий (Калиакра бряг). Предвид данните за скоростта и посоката на морските течения към 19.06.2023 г., цитираните незначителни превишения не могат да се обвържат с инцидента с язовир „Нова Каховка“;
  • Данните за другите изследвани метали са или под границата на определяне на метода, или под съответния стандарт за качество на околната среда;
  • Данните за радионуклидите цезий-137 и тритий са в процес на анализ;
  • По допълнителните показатели, въведени след инцидента на язовир „Нова Каховка“ (пестициди и полихлорирани бифенили), не са констатирани превишения;
  • Оценка на тенденциите, свързани с установеното състояние на водите, може да се направи след натрупването на данни от минимум четири измервания.

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Радиационният фон в Одеска област е в норма. За това информира българското посолство в Киев в редовната си информация, изпратена до МОСВ.

Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя документалната фотоизложба „Морското наследство на България“

От днес на входа на Морската градина (до Слънчевия часовник) жителите и гостите на Варна могат да разгледат документалната фотоизложба „Морското наследство на България“,