Тръгва обществената поръчка за строеж на морска гара в Бургас

Стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка за инженеринг за изграждане на морска гара в Бургас. Процедурата се организира от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, като официалният предмет е  „Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара”.

Целта на поръчката е да бъде проектирана сграда, представляваща международна морска пътническа гара, като елемент от новия пътнически терминал, както и да бъде построен и въведен в експлоатация Модул 1 от морската пътническа гара.

„Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя“, съобщиха от ДППИ.

Офертите на участниците ще се приемат  в срок до 17.00 часа на 09.08.2012г., включително.

Снимка: Строителство Градът

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните