Няма замърсяване в българската акватория на Черно море

Екип от Изпълнителната агенция по околна среда започна пробонабиране в 17 контролни точки по крайбрежието от Дуранкулак до Резово, по задание на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Екологичният мониторинг за състоянието на морската вода по българското Черноморие се провежда в хода на тактическо учение и учебно плаване на НИК 421 – „Св. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (НИК 421), което започна днес и ще продължи до 21 юли 2023 г.

Обект на контрол са множество параметри на морската вода, зададени от Басейнова дирекция.

Резултатите от взетите проби през първия ден показват отлично качество на морската вода и отсъствие на замърсяване.

Данните от химическия анализ са потвърдени от контролното наблюдение, осъществено с дрон, съобщиха от ВВМУ.

Последните данни от цифровото моделиране, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 19 юли се запазва стабилно благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна.

На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България.

Според данните няма притеснения в зоните за къпане по Българското Черноморие.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Последни новини

Последни новини

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС

Морякът Живко Иванов – кап. Спароу: Страхотно е да правиш най-голямата пиратска беля!

За образа на българския моряк може много да се пише и все няма да е достатъчно, защото той е необхватен като самото море. В него може да бъде открит дори причудлив щрих на „морски

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за