Гърция изисква превод на свидетелствата за правоспособност за водачи на малки плавателни съдове

Превод на гръцки език за свидетелствата за правоспособност – водач на кораб по море, изискват властите в Гърция, съобщиха в социалните мрежи от Посолството на България в Атина.

Подобно изискване е в пряко противоречие със законодателството на ЕС, в което няма конкретно изискване за превод на подобни документи. Българските свидетелства са преведени на английски език.

Посолството в Атина все пак информира българските граждани, притежатели на Свидетелства за правоспособност – водач на кораб по море, че са възможни проверки от представители на Отдел пристанищна полиция, към Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана на Министерство на корабоплаването.

Проверките се извършват на лица, управляващи моторни лодки, съгласно условията на чл. 3, алинея 19 от Регламент определящ реда за провеждане на изпити за водачи на моторни лодки, на обучители за управление на моторни лодки, регистрация на школи да обучение на водачи на моторни лодки, обнародван на 13 май 2013 г., а именно „Удостоверения за управление на моторни плавателни съдове издадени в чужбина на гръцки или чужд гражданин, се признават, ако са издадени или признати официално от властите на издаващата държава“.

При проверка от представители на Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана, „притежателите на свидетелства за управление на кораб, издадени от друга държава следва да представят официален превод на притежаваното свидетелство на гръцки език, както и удостоверение от Посолството или Консулството на съответната държава издала документа, потвърждаващо компетенциите на държавния орган, издал документа или официалното признаване от държавата на свидетелството и издаващия го орган, в случай че той не е част от държавната администрация“, твърдят от посолството.

Неизпълнението на предписанията на пристанищните власти за представяне на посочените документи води до налагане на административни санкции.

Maritime.bg изпрати официално запитване до властите в Гърция, но до редакционното приключване на материала отговори не постъпиха.

По темата:

Последни новини

Последни новини