Водите в Созополския залив са в много добро екологично състояние

Съгласно данни от проведените в периода януари-юли 2023 г. изследвания, водите в прилежащата на гр. Созопол акватория са предимно в „много добро“ и „добро“ екологично състояние по изследваните показатели (нитрити, нитрати, амоний, фосфати, хлорофил-а).

Това пише в доклад на Лабораторията по морска екология, секция „Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“ към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.

Лабораторията провежда регулярни изследвания за състоянието на крайбрежните водни тела в голям Бургаски залив.

Не са наблюдавани отклонения представляващи заплаха за човешкото здраве.

„Няма никакви индикации за каквито и да е въздействия от бедствието в Нова Каховка“, коментира пред Maritime.bg гл. ас. д-р Димитър Беров лабораторията.

Вижте пълното съдържание на доклада:

Doklad_H4_vodi_Sozopol_IBER_072023

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя документалната фотоизложба „Морското наследство на България“

От днес на входа на Морската градина (до Слънчевия часовник) жителите и гостите на Варна могат да разгледат документалната фотоизложба „Морското наследство на България“,