Българин стана заместник-председател на Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО

Доц. д-р Николай Вълчев, директор на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, е избран за заместник-председател на Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО (МОК).

МОК насърчава международното сътрудничество в областта на морските науки за подобряване на управлението на океана, бреговете и морските ресурси. Комисията дава възможност на своите 150 държави-членки да работят заедно чрез координиране на програми за развитие на капацитет, наблюдения и услуги в океана, морската наука и океанска грамотност.

Работата на МОК допринася за мисията на ЮНЕСКО за насърчаване на напредъка на науката и нейните приложения за развитие на знания и капацитет, ключови за икономическия и социалния прогрес, основата на мира и устойчивото развитие.

МОК отговаря за координирането на Десетилетието на морските науки за устойчиво развитие на ООН 2021-2030 г.

Доц. Вълчев ще бъде ангажиран с Глобалната система за наблюдение на океана и Наука. Основен акцент в работата му също така ще бъде организирането на дейности в рамките на инициативите „Десетилетие на Океана“ и „Океанска грамотност“.

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей представя документалната фотоизложба „Морското наследство на България“

От днес на входа на Морската градина (до Слънчевия часовник) жителите и гостите на Варна могат да разгледат документалната фотоизложба „Морското наследство на България“,