Европа одобри още турски заводи за нарязване на кораби

Снимката е илюстративна.

Нови три завода са добавени в Европейския списък на корабните режища. Става дума за три предприятия в Турция. Така в списъка на ЕС за сертифицирани мощности за извеждане на кораби от експлоатация вече има 48 завода.

В 11-ата ревизия на списъка остава само едно обособено място за нарязване на кораби в България.

Европейската комисия съобщи, че е удължила срока на действие на лиценза на два завода в Дания и един в Италия.

Кораби на собственици от ЕС вече могат да бъдат извеждани от експлоатация в 48 завода в ЕС, Норвегия, Великобритания, 9 в Турция и 1 в САЩ.

Европейските корабособственици притежават около 40% от световния флот. Много от тези кораби се извеждат от експлоатация извън ЕС, главно в Южна Азия, при условия, които често са вредни за здравето на работещите в тях и околната среда. От 31 декември 2018 г. Регламентът на ЕС за рециклиране на кораби изисква всички големи морски кораби, плаващи под флаг на държава-членка на ЕС, да използват одобрено съоръжение за нарязване, включено в Европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби.

Вижте актуализирания европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби:

CELEX_32023D1562_BG_TXT

Последни новини

Последни новини