Българска ветроходна асоциация свиква извънредно oбщо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Българска Ветроходна Асоциация“ (БВА) свиква извънредно Общо събрание на 16 септември 2023 г. от 18:00 ч. в конферентната зала на Марина Несебър, Старият град, ул. „Анджело Ронкали“ 6.

Единствена точка в дневния ред е „освобождаване на Павлин Надворни от длъжността председател на Управителния съвет по негова молба и избор на нов Председател“.

Членовете на БВА могат да се запознаят предварително с материалите за извънредното ОС всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. в яхт клуб „ЛЗ яхтинг 1991“, находящ се в гр. Варна, Морска гара.

Последни новини

Последни новини