Сензори ще измерват теченията в плавателния канал във Варна

Пет нови сензора ще бъдат инсталирани във варненския плавателен канал, за да следят динамиката на движение на водата, което е много важно за безопасното маневриране на корабите. Това е последната новина, свързана с успешния завършек на първата година на проекта, по който научен екип на Техническия университет – Варна, съвместно с ДП „Пристанищна инфраструктура“, разработва цифров двойник на Варненския залив и плавателния канал за осигуряване на безопасна навигация на корабите при неблагоприятни метеорологични условия и за подобряване на сигурността при тяхното преминаване.

Както Мaritime.bg вече информира, екипът учени представи новото екологично уеб приложение „I SEE SEA“, което е част от дейностите по международния проект ILIAD, реализиран съвместно с 55 партньори от 18 държави за създаване на цифров двойник на Световния океан.

За коментар на този съвършено нов подход, с който се постига обединяване на гражданската активност с новите технологии се обърнахме към ръководителя на научния екип от ТУ – Варна проф. д-р Тодор Ганчев.

Създадохме това уеб приложение „I SEE SEA“, с помощта на което гражданите могат да докладват различни типове събития: от една страна това са метеорологични наблюдения, от друга – за замърсяванията (разливи на нефтопродукти, изхвърлени пластмаси и други твърди отпадъци, замърсявания от биологичен или химически произход в акваторията на залива, пристанището и езерата), каза проф. Ганчев.

Приложението е универсално и би могло да се използва за цялото ни Черноморие. В неговите рамки всеки гражданин може да направи снимка на това, което се наблюдава. Заедно с нея автоматично се прихваща от телефона му времето и локацията на събитието. После – той да напише и коментар в текстовото поле. Също да избере от различните категории предварително изброени събития, какво точно наблюдава. Ако събитието не попада в нито една от тези категории, може просто да напише текст за него. Събраната чрез уеб приложението текуща информация: със снимка, локация, време и т.н. автоматично се обработва. И тя влиза в цифровия двойник на Варненския залив, за който вече неведнъж сме говорили, обясни проф. Ганчев.

Цифровият двойник представлява система, която в реално време възприема информацията от околния свят, обработва я, веднага прави симулация и позволява да се вземат решения.

Тоест, имаме обединение между физичния свят и кибер модел, които взаимно си влияят и част от тази информация отива в цифровия двойник от инфраструктурата на ДП “Пристанищна инфраструктура“. Тя разполага с над 20 метеорологични станции по българското Черноморие. От тях ние използваме 6, които са във Варненския залив и езерата. В случая с уеб приложението осигуряваме още един канал за информацията, която влиза в цифровия двойник. Така от една страна разполагаме с обективните наблюдение от метеорологичната мрежа на ДППИ, от друга ни я дават гражданите. Всеки от тях е „сензор“ и по своята воля може да докладва събития, които смята, че са важни, разясни още проф. Ганчев.

Той уточни, че когато няколко граждани наблюдават едно и също събитие системата автоматично оценява и интерпретира това положение.

Уеб приложението, за което говоря, е снабдено с карта, на която всеки гражданин може да види всички доклади в цифровия двойник за последните 24 часа, да ги сортират по категории: дали са метеорологични събития или свързани с опасност, като паднал контейнер, плаваща мина, някакъв тип замърсявания. Понякога във Варненски залив се случват инциденти. Това е информация, която гражданите, дори да е докладвана вече на картата, което лесно се проверява, могат също да я предадат от своята гледна точка, коментира още той.

В Техническия университет – Варна създаваме технологии, които да обработват автоматично информацията. Едната е свързана с обработка на текста, който гражданите въвеждат, за да се извлече полезната информация, свързана с обекта и действието, да се вкара в цифровия двойник и да се визуализира на картата. Имаме възможност да докладване, например за опасно струпване на биологични видове. Ето, много важен елемент от екологичната обстановка е струпването на медузи или на водорасли, морски треви, които в големи количества могат да затруднят корабоплаването. Специално за Варна много е важна ситуацията с мъглата. Тя се разпростира по един особен начин там, където е водата. Например, на някои места във Варненски залив няма мъгла, а точно в плавателните канали има, малко по нататък в езерата също има, след това, обаче пак я няма. Така че наблюдението къде точно има мъгла и как се движи също е много важно за сигурността на корабоплаването, подчерта още ръководителят на научния екип от ТУ – Варна. 

По думите на проф. Ганчев, в рамките на големия международен проект ILIAD всеки от партньорите им от другите организации, действа със свой демонстратор. 

Ние сме уникални с демонстратора, който правим за сигурността на корабоплаването и пристанищата. Други партньорски организации правят сензори – допълни ръководителят на българския екип и обясни по-конкретно последната новина, свързана с реализацията на проекта.

Петте нови сензори за водните течения, които ще получим това лято, са на партньорска фирма от Естония. Тоест, използвайки технологии, които ние създаваме, комбинирайки ги с други от партньорите, постигаме интеграция на технологии и така решаваме проблеми с голяма социална значимост. В случая с варненския цифров двойник от една страна се подобрява сигурността, от друга – осигуряват се повече дни в годините, през които пристанището ще остава отворено за кораби. А това е с измерими икономически ползи за местната индустрия, подчерта проф. Ганчев.

Що се отнася  до уеб приложението за гражданска наука, то е част от една по-голяма система и задачата, която си поставяме с него е да привлечем възможно повече хора да участват като докладват за събитията по нашето Черноморие. Как може да стане ли? Първо приложението става многоезично – на пет езика. В момента е на български и на английски, но до края на година ще осигурим и на турски, руски и украински език. Във Варна и областта има много туристи от Турция, има постоянно и временно пребиваващи от Русия и от Украйна, обясняват от ТУ – Варна. 

После провеждаме информационни кампании сред гражданското общество, които текат от няколко месеца. Акцент в тях е новото приложение с неговите възможности и полезност. Защо отговорността на гражданите за опазване на околната среда, за докладване на екологичната обстановка е ключова за повишаването на качеството на живот във Варненска област. Нещо повече. Ние правим и обучение, как да се използва това приложение. Насочили сме се към широките общности, свързани с морското дело, към учениците, студентите и изобщо младите хора. Искаме да ги увлечем да се вълнуват повече от екологията, защото това е светът, в който те ще живеят, каза още проф. Тодор Ганчев.

Последни новини

Последни новини

От началото на войната в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води

От началото на военния конфликт в Украйна българските Военноморски сили са унищожили четири дрейфащи мини в наши води, каза днес пред журналисти командирът на ВМС

Морякът Живко Иванов – кап. Спароу: Страхотно е да правиш най-голямата пиратска беля!

За образа на българския моряк може много да се пише и все няма да е достатъчно, защото той е необхватен като самото море. В него може да бъде открит дори причудлив щрих на „морски

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за