Диян Димов: Догодина първите кораби ще застанат на новата Морска гара в Бургас


Разговаряме с изпълнителния директор на „Пристанище Бургас“ ЕАД – г-н Диян Димов за перспективите за развитие на порта.

Д. Велев, Maritime.bg

Г-н Димов, стартира процедурата за инженеринг и последващо строителство на Морска гара в Бургас. Представете инициативата в цялост и обвързаността й с останалите проекти от т.нар. „Супер Бургас”.
Бъдещето на Пристанище Бургас е свързано и с поетапната реализация на проекта „Зона за Обществен достъп Морска гара Бургас”, който е и последваща част от осъществяването на  Генерален план за развитие на пристанището и включва: изграждането на Морската гара и цялостно реновиране на прилежащата инфраструктура – авто, вело и пешеходни подходи към градската част, нова енергийна и ВиК мрежа,  обособяване на зони за отдих,спорт и развлечение. Особено място отделяме на развитието на яхтеното направление – като спорт и развлечение по–отделно, като това включва проектиране, закупуване и пускане в експлоатация на нови понтонни съоръжения с обособени яхтостоянки осигуряващи пълен  спектър на услугите.  Реалният старт на първия етап на проекта е и обявената от ДП „Пристанищна инфраструктура” обществена поръчка за проектиране и изграждане/т.н.инженеринг/ на първия модул на Пасажерския терминал/Морската гара/ в района на 1/2  корабни места. Успоредно с тази процедура нашето търговско дружество е в крайна фаза по подготовката и  обявяването на процедурата за проектиране и изграждане на довеждащата до сградите ВиК / водоподаване и водоотвеждане /, ел. и комуникационна мрежи.

Възможността да бъде реализиран този етап е наличието на разработен, утвърден и влязъл в сила  ПУП на  зона, включващ  територията на кейовия и тилов фронт на 1 до 4- корабни места с площ 87 хил. кв. метрa.

Към началото на строителните работи сме предприели демонтирането на няколко стари крана, разчистване на терена и освобождаването на стифни полета за  изграждане на гарата. Възложили сме архитектурно-строително обследване на   Магазия № 1- първия закрит склад в пристанището с уникална айфелова конструкция с цел последващата и рехабилитация и използване за каботажно плаване и зона за отдих.

Кога очаквате първите кораби по новата Черноморска круизна линия?
Подписаният  на 13 март 2012г.  Меморандум между  пристанищата на Бургас, Одеса, Истанбул, Батуми, Севастопол и Royal Carribean Corporation за създаване и промотиране на новата дестинация „BLACK SEA CRUISES”, от своя страна допълнително ще даде предимство и ползи, защото  Бургаският залив създава благоприятни условия за търговска дейност, за спорт (яхтинг, сърфинг и други), риболов, отдих, забавления и туризъм.

В края на месец април  бяха съгласувани и първите четири кораба, които ще ползват кея и новата морска гара на 1-2 корабни места  в  порта. Първото посещение е с ЕТА 05 октомври 2013 година от пасажера “Celebrity Constellation” с  параметри: дължина 294м, ширина 32м и газене 8м., 2000 пасажери и 1500 души екипаж.

Започна зърнената кампания в Порт Бургас. Очаквате ли ръст?
Зърнената кампания за 2012 г. в „Пристанище Бургас” ЕАД започна с една седмица по-рано от миналата година. В рамките на първите два дена от започването на  кампания бяха обработени 30 автомобила с ечемик за износ.

В момента в „Пристанище Бургас” ЕАД обработваме два кораба – „Boka”, който е на 2-ро корабно място на терминал „Изток”. Той ще товари 30 000 тона пшеница за износ. Другият моторен кораб е „Wadi Alarish”, който е на 24-то корабно място на терминал „Запад” и  товари 50 000 тона пшеница.

Като цяло очакваме над 10 % ръст на обработката на зърнени храни.

Какъв товарооборот е реализирало Пристанище Бургас?
През първите шест месеца на 2012 година през “Пристанище Бургас” ЕАД преминаха 1 073 хил. тона товари, което е 24% ръст на товарооборота спрямо съответния период на миналата година и 24.8% над бизнес плана за оперираните от дружеството  два  терминала „Изток” и „Запад”.

Обработени насипни товари – зърнени храни, желязна руда, меден концентрат, торове, феросилиций, сяра и скрап са над планираните количества. Привлечените нови  насипни товари за периода са кокс, чугун и урея.

Генералните товари са в рамките на предходната година.

Отчитате ли увеличени в контейнерния трафик?
Нарастнали  са количествата обработени контейнери – с 53% като тонаж и близо два пъти като TEU бройки. Привличането на най-големият контейнерен превозвач в света (без специализиран контейнерен терминал), компанията Maersk Bulgaria Ltd (дъщерна компания на датския конгломерат „A.P. Moller – Maersk Group”), която откри редовна контейнерна линия през „Пристанище Бургас” ЕАД доведе до увеличаване на контейнерния трафик  от 25% спрямо 2010 г. и с около 100% за първото тримесечие на 2012 г.

Увеличението не е само на база привличането на новия контейнерен оператор „Мерск Лайн”, а и  40%-то увеличение на трафика на дългогодишния партньор „ЕМ ЕС СИ”. Привлякохме и нова контейнерна линия на чилийската контейнерна компания CSAV NORASIA. Това ще бъде трета контейнерна линия, която ще ползва слотове на превозвача MSC.

По какви европроекти участва Пристанище Бургас?
„Пристанище Бургас” ЕАД участва в три европроекта. Спечелихме проект и сключихме договор за безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” ОП „Развитие на човешките ресурси”. Схемата ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да подобри условията на труд във фирмата в съответствие с нормите и изискванията на националното и европейското законодателство зо безопасност и здраве при работа.

Общата стойност е 230 хил. лв., от които 75% са грантова схема.

Участваме и в проект „Ново начало – от образование към заетост” на Агенцията по заетостта за създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Целта е младежи до 29-годишна възраст да стажуват при работодател по специалността, която са завършили, това да повиши тяхната конкурентноспособност, да доведе до натрупване на ценен първи професионален опит.

Към момента 18 млади специалиста формират опит и квалификация с най-добрите пристанищни специалисти – наставници.

Другият проект, в който участваме е проектно предложение като Партнъор по ОП „Черноморски басейн 2007 – 2013”. Проектът е свързан с подсигуряване сигурността на транзитни контейнери. Целта на проектното предложение е да има систематичен подход и стандартизирани процедури за сигурност, както и съответното уеб приложение между държавите на Румъния, Гърция, България, Украйна и Турция.

Какво постига порта с реализацията на ECOPORT8?
Проектът „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” ( ECOPORT 8 ) стартира през март 2009 г. и приключи на 30 юни 2012 г. Партньори по проекта са научни институти и пристанищни власти от шестте държави, намиращи се на пътя на коридор № 8– Италия, България, Гърция, Румъния, Албания и  Черна гора. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е събенефициент и партньор по ECOPORT 8. Освен ДППИ, от българска страна партньор е НИМХ-БАН.

Пристанище Бургас, чрез реализацията на проекта ECOPORT8, реализира и постига една превенция за избягване на замърсяването на околната среда чрез вече поръчано, пристигнало и монтирано оборудване за мониторинг на водата, което дава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на морската вода в акваторията на пристанището в реално време. По този начин се реализира една от основните задачи на проекта – предотвратяване на замърсяването на морската вода, въздуха и почвата, както и съхраняване на всички природни ресурси в пристанищните райони и в близост до крайбрежните зони. Целта на проекта е оптимизиране на взаимодействието между индустриалната дейност и градската среда на пристанищата в Югоизточна Европа, както и създаването на мрежа от еко-пристанища.

Как се развива ситуацията с изтеглянето и изваждането на потъналия плавателен съд в района на канала на езерото Вая?
Има избрана фирма съгласно направена процедура, която скоро ще започне хидроинженерни дейности за освобождаване на тинята под корпуса на кораба и разрязване на остатъците от подводната част на потъналия от преди повече от 10 години плавателният съд „Олга Джи”

Как се развива проектът за развитие на пасажерското плаване с комети?
От няколко седмици  комети превозват пасажери по дестинация Несебър-Созопол. Също така ще се поднови и дестинацията Несебър – Варна, като едната ще домува във Варна, а другата в Несебър. За миналия сезон има превозени малко над 2000 пътника(в рамките на около 1 месец). Очаква се многократен ръст на пасажерския поток.

През последните месеци стана ясно, че портовете в Украйна и Грузия ще проведат мащабни кампании за развитие. Такива са намеренията и на турски инвеститори, а портът в Пирея ще получи над 200 млн. евро за развитие. Какво влияние ще окажат тези събития на родните портове и в частност на Пристанище Бургас?
На 19 октомври 2011г. Европейската комисия в Брюксел представи план, съгласно който следва да бъдат инвестирани 50 млрд. EUR за подобряване на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи. Актуализираната мрежа TEМ-T /англ.TEN-T /TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK// е изградена на две нива: основна мрежа / a core network /, която следва да  бъде завършена до 2030 г., и захранващата я широкообхватна мрежа /a comprehensive network feeding into thiscore/, която да бъде завършена до 2050 г. Особенно ценно и важно за дългосрочната визия на Бургас, е че в Списъкът на предварително определените проекти Основни мрежи –  хоризонталните приоритети е коридорната платформа  –  Hamburg – Rostock – Burgas/TR border – Piraeus – Lefkosia /Hamburg / Rostock – Berlin – Praha – Brno – Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Sofia – Burgas/TR border/ Sofia – Thessaloniki – Piraeus – Limassol – Lefkosia//.

Активно изграждащите се високоскоростна Южна железопътна дъга и магистрала Тракия  в съчетание с изпълнението, чрез японския заем BG-04/1997 на първия етап от Разширението на Пристанище Бургас – изграждане на Нов източен вълнолом, Дълбоководен подходен канал и Терминал 2А в рамките на утвърден Генерален план, несъмнено не са затруднили избора на европейските експерти за трасето и крайната точка на коридора с основен порт Бургас.

Мaritime.bg – България

Последни новини

Последни новини